1. Elvett
 2. 100 % miljøforpliktet

100 % MILJØFORPLIKTET

Lexus ønsker å være en god bransjerepresentant og lede an i miljøutfordringene. Vi et stolte av å ha tatt positive miljøgrep lenge før lovgivningen gjorde det til et krav.  Noe av det viktigste vi gjør er å bygge for å vare. For i varighet ligger svaret på dagens største problem: overforbruk.

Markedets beste batterigaranti

Som bilens mest miljøproblematiske komponent, legger vi ekstra innsats i utviklingen av batterier med lang holdbarhet. Vi er stolte over å kunne tilby markedets beste batterigaranti på 10 år eller én million km (avhengig av hva som kommer først).

Null utslipp og null avfall

For å nå vårt definitive mål om nullutslipp og nullavfall, må miljøtanken integreres i alle ledd av bedriften, og omfavnes av alle som jobber i bedriften. Dette er våre fem trinn:


 • 1. Produkt- og designutvikling

  Forskning på, og bruk av, materialer og deler med høy resirkulering, gjenvinnings- og gjenbruksverdi. Selv de aller minst delene i Lexus er designet med dette i tankene.


 • 2. Produksjon

  360 graders tilnærming til miljø og avfall med kontinuerlig forbedring i alle ledd av produksjonen.


 • 3. Logistikk

  Omfatter innhenting og transport av råmaterialer, behandling og montering av bildeler, og håndtering av utdaterte kjøretøy.


 • 4. Resirkulering av utrangerte kjøretøy

  Samarbeid med Autogreen om innlevering, gjenbruk, resirkulering og håndtering.

 • Batteri og behov

  I jakten på et batteri med mest mulig rekkevidde, kan det være verdt å ta andre hensyn med i beregningen. Størrelsen på batteriet påvirker nemlig mer enn rekkevidden – kanskje til og med ting som er viktigere for deg.

 • Batteri og bremselengde

  Det er ingen overraskelse at tunge kjøretøy har lenger bremselengde, og det er nettopp det som skjer når du velger et stort og tungt batteri. Jo større og tyngre batteri, jo tyngre bil.

 • Batteri og forbruk

  Bilbatteriet er en tung komponent i bilen. Det er ingen grunn til å dra på mer last enn du behøver, så velg heller batteristørrelse ut ifra hvor mye du egentlig har bruk for.

 • Batteri og veislitasje

  Undersøkelser viser at elbiler på grunn av batterityngden i gjennomsnitt sliter 27 % mer på veiene enn fossile biler. Selv om omleggingen til elektriske biler løser eksosproblemene, står vi likevel igjen med veislitasje og svevestøv.

 • Batteri og råvarer

  Med dagens teknologi er man avhengig av en rekke råstoffer for å bygge et elbilbatteri, hvor mange av disse råstoffene er sjeldne. Lexus ønsker ikke bruke unødvendig mye naturressurser ved å bygge for store batterier, og sikter heller etter å finne den beste mulige balansen mellom batteristørrelse og behov.