1. Elvett
  2. Elvett på veien

ELVETT PÅ VEIEN

Godt elvett er lik godt veivett. Som elbilist er det noen tips og triks som kan gjøre livet på veien enklere, gi deg mer ut av batteriet og elbilen din. Vi håper de kommer til nytte. God tur!

1. Skaff deg Lexus ladekort/-app

Lexus Ladenettverk er et av Europas største med over 17 000 ladepunkter bare i Norge. Med Lexus ladekort og/eller -app har du med andre ord alltid en lader innen rekkevidde. I tillegg får du alle ladeutgiftene samlet på én faktura hver måned – uavhengig av ladeoperatør.

2. Installer ladeboks

Godkjent ladeboks sørger for at du og familien kan sove trygt mens bilen lades. Fra 1. juli 2022 ble det krav til montering av ladeboks ved etablering av nytt ladepunkt. Det anbefales alltid å benytte ladeboks ved regelmessig lading av elbil. Fritidsboliger bør derfor også ha ladeboks. Ladeboks er en god investering i trygghet og sikkerhet, samtidig som det forenkler livet for alle som er på besøk. Vi hjelper deg med installering.

3. Unngå lading fra stikkontakt

Lading av elbil innebærer en høyere belastning over tid enn det en vanlig stikkontakt er dimensjonert for, og kan medføre varmgang og brannfare. Derfor bør dette begrenses til nødlading. Det vil si: kun når det ikke finnes noe alternativ – og aldri over natten. I tillegg bør du forsikre deg om at stikkontakten og kursen tåler belastningen.

4. Hurtiglad mellom
20%–80%

Hurtiglading går raskere desto mindre strøm du har på batteriet. Du får mest fart i ladingen når batteriet er under 20% – og gjerne helt nede i 10%. Det er med andre ord en fordel å vente så lenge som mulig. Etter 80% vil ladingen begynne å gå saktere, så med mindre det er helt nødvendig bør du avslutte ladeøkten og slippe andre til.

5. Unngå hurtiglading med iskaldt batteri

Kulde reduserer batteriets evne til å ta imot lading. Om vinteren bør du derfor lade når du har kjørt litt – og aller helst på slutten av kjøreturen mens bilen og batteriet er så varmt som mulig. Da vil ladingen gå fortere enn ved et gjennomkjølt batteri. Unngå derfor, hvis mulig, å starte med hurtiglading på kalde vinterdager før du har kjørt batteriet varmt.

6. Hold jevn fart

Rekkevidde påvirkes av kjørestil. Både full gass og hard bremsing påvirker og korter ned rekkevidden dramatisk, så tilpass kjøringen etter vær- og trafikkforhold. Hold farten jevn og brems kontrollert.

7. Bruk ECO-modus

Det gjør gassresponsen mer følsom, hjelper deg å kjøre mer miljøvennlig og gir lengre rekkevidde.

8. Begrens bruk av varmeapparat

Varmeapparatet krever mye energi. Sete- og rattvarmer gir god varme der du trenger det, og er mye mer energieffektivt over tid. Bruk ECO-varmeapparatmodus, så styrer bilen dette automatisk.

9. Vær en god medbilist

Tilby hjelp hvis du ser noen i knipe, enten det er ladetrøbbel eller andre utfordringer.

10. Ikke lag ladekø

Vær oppmerksom på egen adferd. Det er god ladekultur å flytte bilen så snart du er ferdig ladet, og helst innen du har nådd 80 %.