1. Elvett
  2. Lexus-koden

LEXUS-KODEN

Mens det kan være nytt og komplisert med elbil, strøm og lading, vil mange kjenne igjen Lexus-koden helt tilbake fra barndommen. Lexus-koden er bygget på det som i Japan, og i Lexus, kalles for Omotenashi. Her vil vi gjerne få fortelle deg litt om hva dette innbefatter.

OMOTENASHI

Den japanske kulturen fungerer etter et omfattende sett med uskrevne regler. En av de viktigste er «omotenashi» som omhandler hvordan man skal skal behandle andre mennesker. På norsk kan det bety «å behandle andre som en gjest i ditt eget hjem», hvor man helhjertet og ektefølt viser omtanke og behjelpelighet med hva enn det skulle være. I det japanske samfunnet er dette noe man etterlever helhjertet med den største viktighet og respekt.
Omotenashi er også en av de grunnleggende verdiene for Lexus. I vårt tilfelle bruker vi omotenashi om de høyt verdsatte kundene våre, som alle skal behandles som om de var en gjest i vårt eget hjem. Man skal merke forskjellen allerede når man kommer inn døren hos en av våre forhandlere, hvor opplevelsen begynner med et smil. 

BARNDOMSLÆRE

Vi skrev i innledningen at mange ville kjenne igjen Lexus-koden fra barndommen. Med det tenker vi på at lignende elementer finnes i alt fra Kardemommeloven, Dyrenes Lov i Hakkebakkeskogen, Den Gylne Regel og også Vegtrafikkloven. Det handler om å vise omtanke for andre, og i dette tilfellet andre trafikanter, både harde og myke, slik at trafikken fungerer til det beste for alle.

OMTANKE – BÅDE I FART OG STILLESTÅENDE

Der Vegtrafikklovens formaning om å være hensynsfull, aktpågivende og varsom handler om hva som skjer når man kjører, strekker Lexus-koden seg lenger. Den handler også om andre situasjoner hvor bilen står i ro. Et av de områdene vi er opptatt av er dette med lading. Det finnes ulike ladestasjoner med ulike patenter, og noen ganger kan det være vanskelig å finne ut av det. I Lexus ønsker vi å hjelpe andre medbilister, uansett bilmerke, hvis vi ser at de opplever problemer. Hvis man for eksempel ser en relativt ny og uerfaren elbilist som har utfordringer, synes vi det er viktig og hyggelig å tilby en hjelpende hånd.

For husk; selv de mest erfarne veteraner har en gang vært nybegynnere. 

VÆR EN GOD MEDBILIST

Omtanke er viktig også på veien. Vi håper Omotenashi lever videre i alle Lexus og inspirerer til å være en god medbilist. Å stille opp for andre som sliter med lading, har veitrøbbel, eller av andre grunner kan trenge en hjelpende hånd, er helt i tråd med Lexus-koden.