concept cars

KONSEPTBILER

Lexus' konseptbiler byr på spennende glimt inn i vår fremtidige designretning.

main menu lexus brand

DESIGN
INNOVASJON

Denne delen profilerer noen av våre mest slående designkonsepter og andre nyvinninger.

hybrid cars

HYBRIDBILER

Det er mange typer hybridbiler, og de har alle én ting til felles.

lexus service

LEXUS-TJENESTER

Finn dine nærmeste Lexus-sentre eller servicestasjoner ved å taste.

Brukte Biler

BRUKTE BILER

Godkjent bruktbil-programmet fra landsomfattende Lexus-forhandlere.

360° TILNÆRMING

360 approach

LEXUS' MILJØBESTREBELSER HAR VOKST UT FRA EN GENUIN RESPEKT OG BEKYMRING FOR JORDENS MILJØ. JOBB DEG GJENNOM 4-TRINNSPROSESSEN FOR Å LÆRE HVORDAN LEXUS REDUSERER SIN NEGATIVE INNVIRKNING PÅ OMVERDENEN

MÅL: NULLUTSLIPP

HOS LEXUS MENER VI AT DET ER VÅRT ANSVAR Å LEDE AN I BRANSJENS RESPONS TIL MILJØUTFORDRINGEN.

Vi mener at miljømessig bærekraft er den største enkeltutfordringen bransjen og samfunnet står overfor i dette århundret. Vår respons påvirker ikke bare våre produkter, men ethvert aspekt ved vår virksomhet og enhver person i den.

Vi styres av en klar visjon om bærekraftig mobilitet, og vi:

  • Går foran med banebrytende miljøteknologier som for eksempel hybride biler
  • Reduserer miljøpåvirkningen til all vår virksomhet
  • Reduserer til et minimum de naturressursene vi benytter i produksjon og maksimerer resirkulering og gjenbruk
  • Arbeider med lokale myndigheter for å bedre miljøkvaliteten

Vi kaller dette vår 360° tilnærming til miljølederskap. Vi etterstreber nullutslipp, med null avfallsprodukter over hele vår virksomhet. Vi tror at dette er mulig, gitt tid og ferdigheter, og gjennom Kaizen (det japanske ordet for “kontinuerlig forbedring”). Vi tror at Lexus' vekst og suksess avhenger av det.

TRINN ÉN

PRODUKTDESIGN OG -UTVIKLING

FOR Å OPPNÅ LAVERE MILJØPÅVIRKNING ER DET VIKTIG Å PLANLEGGE OG MÅLE FREMSKRITT. SÅ VI TAR I BRUK 'LIVSSYKLUSTANKEGANG', EN OMFATTENDE PROSESS MED KONTINUERLIG FORBEDRING SOM OMFATTER ALLE RESSURSER SOM FORBRUKES, SAMT MILJØ- OG HELSEAVTRYKKET SOM ASSOSIERES MED VÅRE PRODUKTER

environment nx clip

Vi er pionerer når det gjelder bruken av materialer med høy gjenbruksverdi, og vi utforsker og benytter deler som er lette å resirkulere og gjenvinne når de er uttjent. Til og med de minst synlige delene i en Lexus er designet med dette i tankene: Resirkulerte støtfangere brukes allerede til å lage innredningen av bagasjerommet, mens resirkulert, oppmalt lyddempermateriale brukes til lydisolasjon bak dashbordet.

Materialene som brukes i dørene er fra stammen til kenaf – en plante i hibiscus-familien – i stedet for sponmaterialet som ble tidligere ble brukt.

Kenaf absorberer mellom to og fem ganger så mye CO2 som andre planter, blandes med kasserte støtfangere fra bilverksteder og brukes til å lage dørpaneler som er lettere, har bedre lyddemping og bruker materialer som ikke bidrar til utarming av skogene.

recyclable plastic

VI HAR UTVIKLET PLAST SOM ER RESIRKULERBAR I DET UENDELIGE - DEN BRUKES I ALLE BILENE VÅRE OG ER NÅ TILGJENGELIG FOR ALLE BILPRODUSENTER.

TRINN TO

PRODUKSJON

production

Hos Lexus mener vi at det er vårt ansvar å lede an i bransjens respons til miljøutfordringen. Vi mener at miljømessig bærekraft er den største enkeltutfordringen bransjen og samfunnet står overfor i dette århundret. Vår respons påvirker ikke bare våre produkter, men ethvert aspekt ved vår virksomhet og enhver person i den.

Vi kaller dette vår 360° tilnærming til miljølederskap. Vi etterstreber nullutslipp, med null avfallsprodukter over hele vår virksomhet. Vi tror at dette er mulig, gitt tid og ferdigheter, og gjennom Kaizen (det japanske ordet for “kontinuerlig forbedring”). Vi tror at Lexus' vekst og suksess avhenger av det.

TRINN TRE

LOGISTIKK

Lexus' miljøtiltak går fra innhenting og transport av råmaterialer til behandling og montering av bildeler, og fra prosessene på våre utstillingslokaler til håndteringen av materialer fra utrangerte kjøretøy

Vi har imidlertid klart å redusere vår logistikkvei med 4 919 kilometer i året, noe som har muliggjort en innsparing på 1 020 tonn CO2. Dette har vi oppnådd ved å planlegge våre transportruter nøye, og ved å doble belastningen per lastebil.

logistics

TRINN FIRE

RESIRKULERE UTRANGERTE KJØRETØY

DIREKTIVET FOR UTRANGERTE KJØRETØY HAR TIL HENSIKT Å HINDRE OG BEGRENSE AVFALL, FORBEDRE GJENBRUK, RESIRKULERING OG GJENOPPRETTING AV UTRANGERTE KJØRETØY

Lexus støtter direktivets krav, og har som en del av gjennomføringen innført retningslinjer for gratis mottak av alle kvalifiserte Lexus-biler.

Hos Lexus arbeider vi på en global skala for å redusere påvirkningen vår virksomhet har på miljøet. Når vi skulle velge en samarbeidspartner for gjenbruk og resirkulering av utrangerte kjøretøy, var det viktig at de høyeste standarder ble fulgt, slik at Lexus-eierne får en ansvarlig, pålitelig og effektiv service når det gjelder den endelige avhending av bilene sine

For at du skal få en best mulig Lexus-opplevelse på nettet, benytter vi og våre utvalgte partnere informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt. Hvis du går videre uten å endre innstillinger, går vi ut fra at du vil motta alle informasjonskapslene på Lexus' nettsted med glede.

LES MER