BLI MED I MIN LEXUS

Opprett en konto med Min Lexus for å kunne nyte godt av en verden med spennende funksjoner og innhold.

VILKÅR FOR BRUK

Brukervilkår som gjelder "MinLexus" (portal/app og konto)Velkommen til MinLexus. Disse brukervilkårene gjelder for MinLexus-portalen/appen og innholdet, tjenestene, programvarene etc. som er tilgjengelige fra MinLexus-portalen/appen, samt til opprettelsen og bruken av din MinLexus-konto.

Ved å bruke MinLexus-portalen/appen og andre relaterte nettsteder der disse brukervilkårene gjelder, godtar du følgende vilkår fra Toyota Norge AS, Svelvikveien 59, 3003 Drammen og Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgia ("TME"), som i fellesskap er ansvarlig for MinLexus-portalen/appen, og som sammen er omtalt i disse brukervilkårene som "Lexus", "vi", "oss" og "vår".

Du må først lese og godta disse brukervilkårene, som utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og Lexus, for å:
- Få tilgang til og bruke MinLexus portalen/appen, og
- Kunne bli medlem av MinLexus og åpne og bruke en MinLexus-konto.

1. MinLexus-konto

Hvis du åpner og bruker en MinLexus-konto, er du ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til MinLexus-kontoen og tilhørende passord, samt for å begrense tilgangen til enheten(e) som gir deg tilgang til MinLexus-kontoen din (for eksempel datamaskinen din) for å forhindre uautorisert tilgang til MinLexus-kontoen. Du aksepterer fullt ansvar og er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer på din MinLexus-konto eller relaterte passord. Du bør ta alle nødvendige skritt for å sikre at passord relatert til din MinLexus-konto holdes konfidensielle og sikre. Du bør også informere oss umiddelbart hvis du har grunn til å tro at passordet ditt er blitt kjent for noen andre, eller om det er sannsynlig at passordet er eller kan bli brukt på uautorisert måte.

Du kan alltid tilbakestille passordet ditt ved å gå til "Logg inn"-siden og klikke på "Tilbakestill passord"-lenken. Du vil da bli bedt om å fylle inn e-postadressen for MinLexus-kontoen. Du vil deretter motta en e-post med instruksjoner for å tilbakestille passordet ditt, samt en lenke du må klikke på. Ved å klikke på denne lenken kommer du til en side der du må skrive det nye passordet ditt, samt bekrefte det, og deretter klikke på "Endre passord" for å bekrefte endringene. E-posten med instruksjonene for å tilbakestille passordet ditt, kan også utløses av et kundesenter eller av en kundesupport-person via "Administrativ portaltilgang". Etterfølgende skritt forblir de samme som beskrevet ovenfor.

Pass på at opplysningene du gir oss er korrekte, oppdaterte og komplette. Vennligst informer oss omgående om eventuelle endringer i informasjonen du ga oss da du åpnet MinLexus-kontoen eller informasjon som du ga oss i etterkant av dette. Du kan få tilgang til og oppdatere mye av denne informasjonen i "Min profil" på MinLexus-kontoen/appen.

Lexus forbeholder seg retten til enhver tid og etter eget skjønn:
 • å nekte tilgang til MinLexus portalen/appen,
 • å nekte åpning av en MinLexus-konto, og
 • å avslutte eller fjerne en MinLexus-konto

2. Cookies/informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en alfanumerisk ID som vi overfører til platelageret på datamaskinen din via nettleseren din, for å gjøre det mulig for våre systemer å gjenkjenne nettleseren din og gi spesielle funksjoner.

1. Hjelp-menyen på menylinjen i de fleste nettlesere vil fortelle deg hvordan du kan forhindre at nettleseren din godtar nye informasjonskapsler, hvordan du får nettleseren din til å varsle når du mottar en ny informasjonskapsel og hvordan du deaktiverer informasjonskapsler helt. I tillegg kan du deaktivere eller slette lignende data som brukes av tilleggsprogrammer for nettlesere, for eksempel Flash- informasjonskapsler, ved å endre tilleggsinnstillingene eller besøke produsentens nettsted. Men fordi informasjonskapsler lar deg dra nytte av noen av de viktigste funksjonene i MinLexus-portalen/appen og MinLexus-kontoen, anbefaler vi at du beholder dem på.

2. Hvis du har informasjonskapsler slått på, må du logge av når du er ferdig med å bruke en delt datamaskin.

3. Tilgang til og bruk av MinLexus-portalen/appen og MinLexus- kontoen

Vi vil forsøke å sikre en uavbrutt tilgjengelighet til MinLexus-portalen/appen og MinLexus-kontoen og feilfrie overføringer. På grunn av internettets tekniske beskaffenhet kan det imidlertid ikke garanteres en uavbrutt og feilfri tilgang.

Lexus kan avbryte eller begrense tilgangen til MinLexus-portalen/appen og MinLexus-kontoen. Dette, av tekniske årsaker (reparasjon, vedlikehold, etc.), sikkerhetsrelaterte årsaker eller innføring av endringer (ny fasiliteter, tjenester, apper, etc.), og uten å påta seg noen form for ansvar. Vi vil forsøke å begrense frekvensen og varigheten av slike avbrudd eller begrensninger.

4. Tilgang til og bruk av tjenester og apper som er tilgjengelige eller tilbys via MinLexus

a) Tjenester og apper som er tilgjengelige eller tilbudt via MinLexus

Via MinLexus-portalen/appen og MinLexus-kontoen ("MinLexus") kan du tilbys ulike tjenester og apper som er tilgjengelige for deg eller som du kan kjøpe eller abonnere på. Bruken av disse tjenestene og appene kan også styres av separate, spesifikke brukervilkår. Derfor, hvis du vil ha tilgang til, kjøpe eller abonnere på slike tjenester og apper, må du akseptere disse spesifikke brukervilkårene.

I tillegg kan enkelte tjenester og apper bli gjort tilgjengelig eller tilbudt av MinLexus via tredjepartsleverandører ("Tredjepartsleverandører"), som ikke er Lexus. Disse tjenestene og appene er for enkelhets skyld referert til som MinLexus. De leveres på tredjepartsleverandørenes eget ansvar. Hvis du vil ha tilgang til, kjøpe eller abonnere på slike tjenester og apper, må du kanskje også godta vilkårene for bruk fra disse tredjepartsleverandørene. For ytterligere informasjon, se avsnitt 7 ("Tredjepartsleverandører") nedenfor.

b) Tjenester knyttet til en tilkoblet enhet i din Lexus-bil (tilknyttede tjenester og apper)

 • Via MinLexus og/eller via din Lexus-bil kan du få tilgang til/abonnere på en rekke spesifikke tjenester og apper hvis din Lexus-bil er utstyrt med en Lexus tilkoblet enhet ("Tilkoblet enhet"). Du kan abonnere på (Internett) tilknyttede ("Tilkoblede tjenester") og relaterte tilkoblede tjenester og apper (sammen benevnt som "Tjenester").
 • Lexus leverer ikke tilknyttede tjenester, internett-tilgang og/eller andre elektroniske kommunikasjonstjenester, og du aksepterer dette eksplisitt. Lexus overfører eller formidler ingen elektroniske signaler. Lexus er heller ikke ansvarlig for overføring og/eller formidling av eventuelle elektroniske signaler. Tilknyttede tjenester, internettilgang og/ eller andre elektroniske kommunikasjonstjenester, samt overføring av eventuelle elektroniske signaler, leveres av respektive tredjepartsleverandører.
 • Bruken du kan gjøre av disse tjenestene, styres også av separate, spesifikke brukervilkår, inkludert (og uten begrensning) brukervilkår for tredjepartsleverandører. Derfor, hvis du vil ha tilgang til / abonnere på en hvilken som helst tjeneste, må du akseptere separat og eksplisitt de spesifikke brukervilkårene som gjelder for disse tjenestene. De spesifikke brukervilkårene knyttet til en tjeneste, vil gjelde i tillegg til disse brukervilkårene. I tilfelle det er forskjeller på disse settene av brukervilkår, vil de spesifikke prioriteres over disse brukervilkårene.

Hvordan abonnere på tjenestene.

Når din Lexus-bil er utstyrt med en tilkoblingsenhet, må du følge disse trinnene for å abonnere på én eller flere tjenester:
(1) Du kobler det til MinLexus for å lese og godta disse vilkårene for bruk,
(2) du går til listen over tjenester og velger tjenestene du ønsker å abonnere på,
(3) du leser og aksepterer de spesifikke brukervilkårene knyttet til hver av tjenestene du har valgt (disse spesifikke brukervilkårene vil inneholde en detaljert beskrivelse av hver av de valgte tjenestene, varigheten av abonnementet, tilhørende avgift/pris, betalingsrelatert informasjon og instruksjoner om hvordan du melder deg av tjenesten),
(3) du leser våre personvernerklæring(er) relatert til tjenestene og, hvis det er aktuelt for visse tjenester, avgjør om du skal samtykke til bestemte typer behandling av dine personopplysninger,
(4) du legger inn ytterligere opplysninger forespurt av Lexus og/eller tredjepartsleverandøren for effektivt å kunne tilby deg tjenesten(e) du har valgt. Du kan rette eller modifisere slik informasjon til enhver tid før du bekrefter abonnementet.
(5) Lexus og/eller tredjepartsleverandøren vil deretter bekrefte abonnementet ditt via e-post eller annen form for varsling.

Bruk av tilkoblet enhet.

 • Bruk av tilkoblet enhet er underlagt de spesifikke brukervilkårene som ble oppgitt i øyeblikket du kjøpte din Lexus-bil (for eksempel i brukerhåndboken eller i et annet dokument).
 • Enheten må aktiveres av deg. Denne aktiveringen skjer enten direkte via MinLexus-kontoen eller via enheten og bekreftes deretter via MinLexus-kontoen.
 • TME og/eller tilknyttede selskaper beholder alle rettigheter til enheten og dens innhold, inkludert (uten begrensning) eventuelle immaterielle rettigheter som er knyttet til dette.
 • Programvareoppdateringer av enheten skjer automatisk, og du forplikter deg til å godta slike oppdateringer og ikke stenge for eller hindre dem på noen måte. Videre forplikter du deg til å sende inn enheten til periodisk vedlikeholds kontroll, når anbefalt av Lexus. Lexus kan til enhver tid erstatte enheten av sikkerhetsgrunner, for å oppdatere tilbudet av tjenester eller av en annen grunn basert på gjeldende lover og forskrifter.
 • Eventuell håndtering eller manipulering av enheten og enhetens programvare (for eksempel kopiering, modifisering, piratkopiering, etc.) er forbudt.
 • Unntatt av sikkerhetshensyn eller hvor det kreves av gjeldende lover og regler, må du ikke fjerne enheten fra din Lexus-bil eller avinstallere noen del av programvaren. Hvis du, uansett ovenstående, foretar en av disse handlingene, vil du automatisk deaktivere eller avbryte tjenestene du abonnerer på, uten rett til å bli refundert for den tapte abonnementsperioden. Videre er Lexus ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av fjerning eller avinstallasjon som kan påvirke driften av din Lexus-bil. Du kan også miste eventuelle goder og økonomiske fordeler du hadde oppnådd ved å bruke tjenestene (for eksempel forsikrings- eller finansieringsfordeler knyttet til overvåking av data som overføres av enheten).
 • Vær oppmerksom på at når enheten i din Lexus-bil er aktivert, sender enheten data om din geografiske posisjonen til Lexus-bil. Disse geografiske dataene er nødvendige for driften av tjenestene du vil abonnere på. Hvis du deaktiverer enheten, vær oppmerksom på at du da ikke vil få tilgang til eller kunne bruke noen av tjenestene.

Bruk av tjenestene.
 • Tjenestetilbudet er underlagt gjeldende lover og regler for forbrukerbeskyttelse.
 • - Hvis det er aktuelt og forutsatt at du skal anses som forbruker i henhold til gjeldende lover og regler om nasjonal forbrukerbeskyttelse, har du rett til å trekke deg fra abonnementskontrakten du har inngått via MinLexus i forbindelse med bruken av tjenestene innen fjorten (14) dager fra inngåelsen av en slik kontrakt, uten å oppgi noen grunn. Din rett til å trekke deg fra en slik kontrakt vil derfor utløpe etter fjorten (14) dager fra dagen for kjøp av abonnementet ditt.
  - For å utøve din rett til å trekke deg, må du informere oss om din beslutning om å trekke deg fra abonnementet ditt med en utvetydig kommunikasjon sendt til oss innen fjorten (14) dager fra abonnementsinngåelse. For dette formålet kan du, men er ikke forpliktet til, bruke vedlagte utmeldingsskjema. Du kan bruke et av følgende for å sende oss din beslutning om å trekke deg fra abonnementet ditt: [MERK: For å spesifisere: f.eks. , via post, faks, e-post, elektronisk verktøy + vennligst oppgi kontaktinformasjonen der det er aktuelt]
  - Hvis du trekker deg fra abonnementet ditt, refunderer vi deg (i) alle gebyrene du har betalt for et slikt abonnement, med unntak av den del av gebyrene som er påløpt for den delen av tjenestene som er levert til på din spesifikke forespørsel, inntil du har gitt oss beskjed om å trekke tilbake fra abonnementet ditt, og (ii) leveringsomkostninger, hvis noe (med unntak av tilleggskostnadene som følge av ditt valg av en annen levering enn den billigste typen av standardlevering som tilbys av oss) uten unødig forsinkelse, og i alle fall ikke senere enn fjorten (14) dager fra den dagen vi blir informert om din beslutning om å trekke deg fra abonnementet ditt. Vi vil utføre slike refusjoner ved å bruke samme betalingsmåte som du brukte for den første transaksjonen, med mindre vi har uttrykkelig avtalt annet. Under alle omstendigheter vil du ikke pådra deg gebyrer som følge av slike refusjoner.
  tjenesten er levert i sin helhet før utløpet av fjorten (14) dager (tilbaketrekkingsperioden) etter kjøp av abonnementet (f.eks. kjøp av 1 måned tilkoblingstjeneste og bruk av hele datamengden før utløpet av fjorten (14) dager (tilbaketrekkingsperioden).
 • Fornyelse, suspensjon og oppsigelse av hver av tjenestene er spesifisert i de spesifikke brukervilkårene som er knyttet til tjenesten.

 • Du anerkjenner og aksepterer at enhver bruk av tjenestene, inkludert når du bruker dem i din Lexus-bil, er på eget ansvar og egen risiko, og at Lexus og/eller våre tilknyttede selskaper, samt våre leverandører, ikke er ansvarlig for eventuelle skader du måtte pådra deg selv, eller du måtte påføre tredjepart i forbindelse med slik bruk.
 • Bruk av tjenestene som er tilgjengelige fra din Lexus-bil må alltid gjøres i samsvar med gjeldende lovgivning og på en sikker måte, slik at de ikke forstyrrer eller påvirker kjøringen av bilen og/eller andre trafikanter.
 • Lexus og/eller tilknyttede selskaper sikrer ikke tilgjengeligheten, kvaliteten eller nøyaktigheten til noen av de tjenestene som Lexus eller noen tredjepartsleverandør til enhver tid og i alle situasjoner, gjør tilgjengelig eller gir gjennom MinLexus, tilstrekkelighet av tjenestene med hensyn til dine spesifikke behov eller tiltenkte formål, eller for andre førere eller passasjerer i din Lexus-bil, eller noen tredjepart.

5. Lisens til adgang og bruk av MinLexus

Lexus gir deg en begrenset lisens for å få tilgang til og personlig bruk av MinLexus-portalen/appen og MinLexus-kontoen, men ikke til å laste ned (annet enn lagring i hurtigminne) eller endre noe, eller deler av det, bortsett fra etter et uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Lexus.

Bruk av MinLexus-portalen/appen og opprettelse og bruk av MinLexus-kontoen er gratis. Når det gjelder tjenestene nevnt i punkt 4 ovenfor, eller annen tjeneste eller app, vil en eventuell avgift spesifiseres eksplisitt.

Lexus forbeholder seg retten til å endre, avbryte, suspendere eller erstatte enhver tjeneste eller app som er tilgjengelig eller tilbys via MinLexus-portal/app når som helst og etter eget skjønn. I så fall skal Lexus informere deg i rimelig tid på forhånd. Lexus pådrar seg intet ansvar som følge av sin beslutning.

Denne lisensen inkluderer IKKE (a) gjenbruk eller kommersiell bruk av denne nettsiden eller dens innhold, (b) enhver innsamling og bruk av produktoppføringer, beskrivelser eller priser, (c) enhver avledet bruk av denne nettsiden eller dens innhold, (d) enhver nedlasting eller kopiering av kontoinformasjon til fordel for en annen kommersiell tilbyder eller (e) enhver bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamling og utvinningsverktøy.

MinLexus-portalen/appen eller hvilken som helst del av dette kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, besøkes eller på annen måte utnyttes i kommersiell hensikt uten skriftlig samtykke fra Lexus på forhånd.

Videre har du ikke lov til å gjøre noe av følgende:

1. Innramming eller bruk av innrammingsteknikker for å vedlegge varemerker, logoer eller annen proprietær informasjon (inkludert bilder, tekst, sideoppsett eller form) tilhørende Lexus og dets tilknyttede selskaper uten skriftlig tillatelse

2. Bruke noen form for meta-tagger eller annen "skjult tekst" ved å benytte Lexus eller dets tilknyttede selskapers navn eller varemerker uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Lexus

3. Utøve upassende oppførsel som ikke kan forventes av en ærlig bruker som opptrer i god tro

4. Duplisere, lisensiere, publisere, sende, overføre, distribuere, utføre, vise, selge, re-brande eller på annen måte overføre data, unntatt som tillatt i disse bruksvilkårene.

5. Forsøke på å overstyre eller faktisk overstyre sikkerhetskomponenter.

6. Fjerne eventuell merking av opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter.

7. Samle inn, bruke eller overføre informasjon, inkludert (men ikke begrenset til) personlig identifiserbar informasjon, også kjent som "personopplysninger".

I tilfelle av uautorisert bruk har Lexus rett til å avslutte tilgang til og bruk av MinLexus-portalen/appen og/eller MinLexus-kontoen og/eller eventuelle tjenester eller apper relatert til dette med umiddelbar virkning og uten å stå økonomisk ansvarlig overfor deg.

6. Intellektuell eiendom (åndsverk)

Alle merkene som er angitt i MinLexus portalen/appen og tilhørende nettsted er varemerker eller registrerte varemerker for selskapet Toyota Motor Corporation, med hovedkontor i Japan, og er gyldige i EU og/eller andre jurisdiksjoner.

Lexus-grafikk, logoer, sideoverskrifter, knappikoner, skript og tjenester og applikasjonsnavn er varemerker eller visuelle uttrykk tilhørende Lexus. Lexus varemerker og visuelle uttrykk kan ikke brukes i forbindelse med produkter, tjenester eller apper som ikke er Lexus, eller på en måte som kan føre til forvirring blant kunder, forstyrrer eller ødelegger merket Lexus.

Alle varemerker som ikke eies av Toyota Motor Corporation / Lexus som vises på MinLexus portalen/appen og tilhørende nettside, tilhører deres respektive eiere, som er eller ikke er tilknyttet, koblet til eller sponset av Lexus.

Lexus beholder alle rettigheter til data oppnådd ved bruk av MinLexus-portalen/appen, dens innhold, tjenester og applikasjoner, etc., i anonym form, og eventuell senere bruk eller analyse utført av Lexus basert på slike data.

7. Tredjepartsleverandører

Tredjepartsleverandører kan tilgjengeliggjøre, levere eller selge produkter, tjenester eller apper via MinLexus portalen/appen.
Vi er ikke ansvarlige for å sjekke, evaluere og/eller validere noen av disse tredjepartsleverandørers produkter, tjenester eller apper. Vi garanterer eller gir ingen anbefaling av tilbudene til noen av disse tredjepartsleverandørene, og vi er på ingen måte ansvarlig for noen handling fra tredjepartsleverandører og/eller for innholdet, kvaliteten og/eller ytelsen til deres produkter, tjenester eller apper.
Tredjepartsleverandørene vil ha separate brukervilkår for å tilgjengelig gjøre, tilby eller selge sine produkter, tjenester og apper, som du må akseptere spesielt. Du bør nøye vurdere deres vilkår for bruk når du vurderer å engasjere deg i enhver transaksjon med dem.

8. Skader

TME er ikke ansvarlig og påtar seg intet ansvar for eventuelle skader du måtte lide, eller forårsake på tredjepart som følge av din bruk av MinLexus portalen/appen og/eller MinLexus-kontoen.

9. Endringer

Vi forbeholder oss retten til når som helst å foreta endringer i innholdet, tjenestene, programvaren etc. av MinLexus portalen/appen, samt til disse vilkårene for bruk. Du vil bli underlagt den versjonen av disse brukervilkårene som gjelder på det tidspunktet du bruker MinLexus-portalen/appen, med mindre endringer i disse bruksbetingelsene kreves av lov eller myndighet. Hvis noen av disse bruksvilkårene anses å være ugyldige eller av en eller annen grunn ute av kraft, vil disse spesifikke vilkårene anses å være adskilt og vil ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av noen av de gjenværende brukervilkårene.

10. Hendelser utenfor vår rimelige kontroll

Vi kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende overholdelse av våre forpliktelser i henhold til disse brukervilkårene dersom forsinkelsen eller feilen oppstår av enhver årsak som er utenfor vår rimelige kontroll.

11. Ansvarsfraskrivelse

Hvis du bryter disse bruksvilkårene og vi ikke foretar noe i den sammenheng, har vi fortsatt rett til å bruke våre rettigheter og rettsmidler i enhver annen situasjon der du bryter disse bruksvilkårene.

12. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse brukervilkårene styres av og tolkes i samsvar med Norges lover. Akkurat som oss, samtykker du i å overlate enhver disputt til avgjørelse i det norske rettssystemet.

JEG HAR LEST OG AKSEPTERT DISSE BRUKERVILKÅRENE
MERKNAD OM PERSONVERN VED BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED MINLEXUS- PORTALEN / APPEN OG –KONTOEN

Denne personvernmerknaden er relatert til behandlingen av dine Personopplysninger i sammenheng med din tilgang til og bruk av MinLexus-portal/ app og opprettelse og bruk av din MinLexus-konto. Den må alltid leses sammen med Toyotas generelle personvernerklæring der de vanlige metodene dine Personopplysninger behandles på er beskrevet og som du må akseptere for å gå videre General Toyota Privacy and Personal Data Protection Policy.

Toyota Norge as (Svelvikveien 59, 3003 Drammen) og Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgia, vil som “Behandlingsansvarlige”, samle dine Personopplysninger (som nevnt nedenfor) for de formål som er beskrevet nedenfor.

Når vi refererer til “Toyota”, mener vi TME, Toyota Norge AS, autoriserte forhandlere/verksteder, Toyota Financial Services og Toyota Forsikring.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BLIR SAMLET INN?
Vi vil samle følgende (kategorier av) Personopplysninger med hensyn til MinLexus portal/ app og din MinLexus-konto:.

Kategorier av Personopplysninger:
Personopplysninger du kan gi oss:
- Navnet ditt, adressen, e-postadressen, telefonnummer og foretrukket forhandler/ verksted
- Informasjon om din Lexus-modell (VIN-nummer og registreringsnummer)
- Evt. lyd- eller bildefiler som du laster opp til MinLexus -portal/ app og/eller din MinLexus-konto.
Personopplysninger vi samler om deg:
- Lexus-nettstedet og MinLexus-portal/ app bruker serverlogger som registrerer din interaksjon med Lexus-nettstedet og MinLexus-portal/ app og i forhold til nettsidene du besøker med henvisning til datamaskinens internettprotokolladresse på gjeldende tidspunkt. De automatiske prosessene som vi bruker for å samle informasjon inkluderer informasjonskapsler, loggfiler og Wifi-tilgangspunktsignaler.


FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
Vi vil behandle dine Personopplysninger til de formål og basert på det juridiske grunnlaget vi beskriver nedenfor:


Formål:
Juridisk grunnlag:
- I forbindelse med etablering, bruk (av deg) og vedlikehold (av oss) av din MinLexus -konto, som inkluderer:
- Å gi deg tilgang til / abonnere på / kjøpe visse tjenester, produkter, apper, etc, inkludert f.eks. navi¬ga¬sjons¬tjenester og tilknyttede tjenester (om din Lexus-modell er utstyrt med en tilkoblingsenhet)
- Å gi deg mulighet til å be oss om (f.eks. en forespørsel om prøvekjøring, pristilbud, brosjyre, avtale eller enhver annen forespørsel om infor¬masjon om Lexus-produkter eller tjenester).

Legg vennligst merke til at visse av dine fore¬spørsler kan bli oppfylt av en valgt autorisert forhandler/verksted (*). I slike tilfeller må dine Personopplysninger være tilgjengelige for den valgte autoriserte forhandleren/verkstedet for å sette dem i stand til å oppfylle forespørselen din.

(*) Den foretrukne autoriserte forhandler eller autoriserte verksted er den autoriserte forhandler eller det autoriserte verksted som du har valgt som den/det foretrukne via innstillingene i din MinLexus-konto eller i tilfelle du ikke har gjort et slikt valg, vil vi identifisere en autorisert forhandler eller et autorisert verksted i nærheten (den/det nærmest deg basert på ditt postnummer, adresse) eller basert på historikken for dine kontakter med nettverket vårt.
Ditt samtykke (gitt da du opprettet din MinLexus -kontoen ved å aktivere boksen nedenfor)
- Å sende deg påminnelser relatert til din Lexus-modell og til å fornye enhver tjeneste vi tilbyr som er i ferd med å utgå.
- Å informere deg om tilbud på Lexus-produkter og tjenester som kan være relevante for deg og din bil.
- Å sende deg informasjon om arrangementer organiser av Lexus.
- Å kontakte deg for å be om din deltagelse i undersøkelser vi gjennomfører med hensyn til deg som eier av en Lexus-modell og tjenester, og om du aksepterer, å gjennomføre disse undersøkelsene og følge dem opp.
- Å sende deg nyhetsbrev. Vi vil be om ditt samtykke separat
- Å oppdatere, rette og konsolidere dine Personopplysninger som blir samlet basert på denne merknaden om personvern og dine Personopplysninger som allerede er gjort tilgjengelige på en lovlig måte i andre systemer som er operert av våre autoriserte forhandlere/verksteder eller enhver annen mottaker.
- Å kontakte deg dersom vi får problemer med å oppfylle en av dine forespørsler.
- Å reparere og forbedre MinLexus-portalen/appen eller sikre at innholdet på MinLexus-portalen/appen presenteres på en mest mulig effektiv måte.
- Som del av våre forsøk på å holde Min Lexus-portalen/appen og din MinLexus-konto sikker.
- Å oppdage eller forhindre ulovlig, ondsinnet eller støtende aktivitet med hensyn på Min Lexus-nettstedet, Min Lexus-portalen/appen og/eller Min Lexus-konti. Vi bruker ingen automatisk innhentede data til å identifisere individuelle internettbrukere uten at vi antar de kan være involvert i ulovlig, ondsinnet eller støtende oppførsel.
- Å analysere bruken av Lexus-nettstedet og MinLexus-portalen/appen og undersøke ytelsesproblemer på Lexus-nett¬stedet og MinLexus-portalen/ appen. Vi kan undersøke internettprotokollen og e-postadresser for å forhindre at Lexus-nettstedet og/eller MinLexus-portalen/appen og/eller din Min Lexus-konto blir brukt til å sende uønsket elektronisk kommunikasjon.
Legitim interesse
- Å etterkomme en rettskjennelse eller forespørsel fra autoriserte myndigheter. Påkrevd ifølge lov


DATALAGRINGENS VARIGHET
Dine Personopplysninger vi bli laget i den tiden som vises nedenfor:


Lagringstid(er): Kategorier av Personopplysninger:
Dersom informasjon relatert til din MinLexus-konto indikerer at du eier en Toyota, og dersom du ikke har logget inn på din MinLexus-konto på 5 år, antar vi at du ikke ønsker å beholde din MinLexus-konto og benytte visse av mulighetene som er knyttet til eierskapet og bruken av bilen din (for eksempel, lenken mellom bruken av en tilkoblet enhet i bilen din og din MinLexus-konto). Vi vil da lukke den og slette dine Personopplysninger relatert til den.
Før din MinLexus-konto stenges endelig og dine Personopplysninger slettes, vil vi sende deg en e-post slik at du kan bekrefte hvorvidt du ønsker å beholde din MinLexus-konto eller ikke.
Det samme gjelder dersom du ikke eier en Lexus og du ikke har logget inn på din MinLexus-konto på 2 år.
Alle kategorier av dine Personopplysninger beskrevet ovenfor.


MOTTAKERE AV DINE PERSONOPPLYSNIGER (BORTSETT FRA DATAKONTROLLØR(ER))
Dine Personopplysninger vil bli gjort tilgjengelige for de mottakere som er nevnt nedenfor:


Mottakere eller kategorier av mottakere:
Autoriserte forhandlere/verksteder:
Som nevnt ovenfor, kan enkelte av dine forespørsler bli oppfylt av en autorisert forhandler/verksted, og vi deler da dine Personopplysninger med den autorisert forhandleren/verkstedet du har valgt Se våre Lexus-Forhandlere/verksteder, slik at de kan behandle forespørselen din og kontakte deg ved behov vedrørende din forespørsel. Dersom du ikke har valgt en autorisert forhandler/verksted, vil vi velge en basert på oppholdssted (den som ligger nærmest deg, basert på postnummer, adresse) eller basert på din historiske kontakt med nettverket vårt.
Alle våre autoriserte forhandlere/verksteder er uavhengige selskapsgrupper. De er instruert om at de må ha hensiktsmessige datasikringstiltak på plass og at de ikke må bruke noen av dine Personopplysninger til andre formål utover å oppfylle din spesifikke forespørsel til oss. Den aktuelle forhandler/verksted kan på egne vegne be om ditt navn og kontaktinformasjon til andre formål, slik som for eksempel markedsaktiviteter. Slike kontakter vil bli tatt i overensstemmelse med gjeldende lover for datasikring.
Lexus Financial Services
Lexus Forsikring
Du må godta vilkårene for å registrere deg.
Du må godta retningslinjene for personvern for å registrere deg.