BLI MED I MIN LEXUS

Opprett en konto med Min Lexus for å kunne nyte godt av en verden med spennende funksjoner og innhold.

VILKÅR FOR BRUK

1 Privatleie av ditt kjøretøy gjennom Min Lexus online portalDenne nettsiden kan brukes til å finansiere og bestille ditt kjøretøy ("Kjøretøy") på nett. Lexus online forhandlerportal ("Min Lexus-portal") er bare ett av flere alternativ du kan benytte for å konfigurere Kjøretøyet du ønsker å leie, skreddersy den finansielle løsningen du ønsker basert på våre tilgjengelige finansieringsprodukter og legge inn din ordreforespørsel. Du vil bli bedt om å fylle ut et skjema for personlige opplysninger og oppgi dine kontaktdetaljer.
Hvis du bestemmer deg for å benytte deg av LFS' nettbaserte bestillingsprosedyre, må du søke om finansiering. Du må videre være over 18 år for å kunne søke, og vi vil kunne be om kausjon. Før du legger inn din ordre, vil du bli bedt om å fullføre søknadsprosessen og bekrefte din identitet slik at vi kan foreta en kredittvurdering. Det vil være nødvendig å gi oss enkelte personlige opplysninger og besvare de spørsmål vi stiller. Hvis din søknad ikke blir godkjent umiddelbart, betyr det at den er plukket ut for en mer detaljert vurdering, og du vil bli kontaktet av LFS. Så snart din søknad er endelig godkjent, vil vi sende deg kontrakts dokumentasjon per e-post for din elektroniske signatur. Du kan deretter hente ditt Kjøretøy, slik spesifisert i kontrakten. Hvis din søknad av en eller annen grunn blir avslått eller ikke kan vurderes, vil vi sende deg en e-post med flere opplysninger.

2 Rollene til LFS, LEXUS-forhandlere og leietakerLFS opptrer som eier av Kjøretøyet, utleier og kontraktspart overfor deg som privatleiekunde ("Leietaker" eller "du/deg").
Som en del av bestillingsprosessen må du velge en forhandler («Forhandler») som vil være ansvarlig for den fysiske leveransen til deg av Kjøretøyet du ønsker å leie. Den valgte Forhandleren vil kunne tilby deg ytterligere fordeler/ekstrautstyr. Forhandleren vil også kunne tilby LFS en ytterligere rabatt som LFS i så tilfelle vil videreformidle til deg som Leietaker. Når du bestiller ditt Kjøretøy gjennom Min Lexus-portalen, samtykker du til standardvilkår, samt pris- og avgiftsvilkår som er beskrevet nedenfor. Den endelige prisen som blir tilbudt, er LFS' privatleiepris inkludert mulig ekstrautstyr og fratrukket rabatter tilbudt av Forhandleren.

3 Privatleieavtalens omfang og definisjonerStandardvilkårene gjelder mellom LFS og Leietaker. Ved å akseptere standardvilkårene, bekrefter Leietaker at denne aksepterer alle klausuler som beskrevet i dette dokumentet, og Leietaker bekrefter at denne har gjort seg kjent med standardvilkårene. Ved å signere kontrakten, garanterer Leietaker overfor LFS at den som benytter Kjøretøyet oppfyller alle lovpålagte krav til å føre Kjøretøyet, og kan dokumentere dette når som helst på forespørsel.
Begrepene i denne privatleieavtalen ("Privatleieavtalen") skal forstås slik definert nedenfor:

"Den bekreftede Leveringsdatoen"
Datoen for levering av Kjøretøyet som vil være basert på din foretrukne leveringsdato, eller en dato så snart som mulig etter din foretrukne dato.

"Ekstra/tillegg"
Varer og tjenester i forbindelse med leiekontrakten som ikke er en integrert del av selve Kjøretøyet, slik som forsikringstjenester.

"Forhandler"
Juridisk person med fullmakt fra Lexus eller LFS til å skaffe og levere Kjøretøyet.

"Immaterielle Rettigheter"
Alle patenter, varemerker og servicemerker, registrerte design, designrettigheter og opphavsrettigheter, rettigheter til databaser og andre beskyttede lister eller protokoller, rettigheter til konfidensiell informasjon, forretningshemmeligheter, oppfinnelser og know-how, varenavn og virksomhetsnavn, domenenavn og logoer i ethvert tilfelle, enten det er registrert eller ikke registrert, og søknader for alle de nevnte, og goodwill knyttet til hvem som helst av dem, og enhver rettighet eller form for beskyttelse av lignende karakter og som har tilnærmet samme eller lignende virkning som de nevnte.

"Kjøretøyet"
Kontraktsgjenstanden, slik nærmere definert i Privatleieavtalen.

"Leietaker"
Den aktuelle personen som leier Kjøretøyet. I leiekontrakten for Kjøretøyet referert til som "Leietaker". Denne er ansvarlig for oppfyllelse av alle vilkår og betingelser som fremgår av standardvilkårene og Privatleieavtalen.

"Privatleiepakke"
Den samlede informasjon og dokumentasjon i forbindelse med din bestilling på Min Lexus-portalen, din valgte finansieringspakke, samt informasjon om neste steg for å sluttføre din ordre.

"Min Lexus-portal"
Alle nettsider under domenenavnet www.lexus.no

"Privatleieavtale"
Standardvilkårene med tilføyelser sammen med avtalen og bilag, slik inngått mellom LFS og Leietaker (f.eks. service- og vedlikeholdsavtale, retningslinjer for bruk og slitasje, retningslinjer ved retur av Kjøretøyet);

"LFS"
Toyota Kreditbank GmbH, norsk avdeling av utenlandsk foretak, foretaksnummer 978 690 920.

"Lexus"
Toyota Norge AS, foretaksnummer 976 938 941.

"Lexus Forsikringsavtale"
Alle avtaler inngått mellom Lexus Forsikring og Leietaker.

De definerte begrepene skal forstås som nevnt, uavhengig av om de brukes i entall eller flertall.

4 Prosedyre for bestilling og prising4.1 Bestillingsprosedyren
Bestillingsprosedyren innledes med at du konfigurerer ditt Kjøretøy og angir din ønskede finansieringsløsning på lexus.no ("Trinn 1").
Du vil deretter bli bedt om å fullføre bestillingen på Min Lexus-portalen (etter innlogging), hvor du kan velge din Forhandler, gjennomgå ditt tilbud, få finansieringsgodkjennelse og fullføre ordren ("Trinn 2"). Ved å legge inn dine personlige detaljer i Min Lexus-portalen, bekrefter du som Leietaker at du har til hensikt å inngå en privatleieavtale med LFS på de vilkår og betingelser som fremgår her og av Privatleieavtalen, herunder f.eks. Lexus Forsikringsavtale. I Trinn 2 søker Leietaker om finansiering, og LFS foretar en kredittsjekk basert på Leietakers personnummer. Leietaker kan bare legge inn ordren hvis denne er vurdert som kredittverdig. For det tilfelle at søknaden ikke umiddelbart blir godkjent, vil LFS kontakte Leietaker per e-post eller telefon. Ved å legge inn ordren, aksepterer Leietaker samtidig at denne har lest og forstått vilkårene og betingelsene og gjort seg kjent med LFS' retningslinjer for personvern.
Etter utsjekk vil Lexus behandle din ordre og sende deg informasjon og dokumentasjon per e-post vedrørende din ordre, din valgte finansieringspakke og de neste stegene ("Privatleiepakken"). Privatleiepakken kan inkludere Lexus Forsikringsavtale og enhver annen tilføyelse/bilag til godkjenning og signatur av Leietaker. Når Leietaker har signert Privatleieavtalen digitalt, vil det være inngått en kontrakt mellom denne og LFS for leie og bruk av ditt nye Kjøretøy ("Privatleieavtale").
Vær oppmerksom på at LFS vil tildele deg et referansenummer knyttet til din bestilling hos Lexus. Vi ber deg vennligst bruke dette referansenummeret hver gang du kontakter LFS eller din valgte forhandler vedrørende din ordre i Min Lexus-portalen.

4.2 Prosedyrer for prissetting
Når du bestiller et Kjøretøy gjennom Min Lexus-portalen, vil du motta informasjon om prisen på ditt Kjøretøy på de forskjellige stadier i bestillingsprosessen.
Leiekostnadene som vises i Trinn 1 vil være den anbefalte Forhandler-prisen uten noen rabatt fra produsent, LFS eller Forhandler eller eventuelle andre rabatter. Hvis du i løpet av denne prosessen legger til eller fjerner noe tilbehør eller ekstrautstyr til ditt valgte Kjøretøy, vil prisen for slikt tilbehør eller ekstrautstyr (fullt utstyrt) bli lagt til eller trukket fra leieprisen for Kjøretøyet. Skulle du ønske å trekke fra eller legge til tilbehør eller ekstrautstyr til Kjøretøyet du har valgt og som ikke var tilgjengelig på vår hjemmeside, vennligst kontakt din valgte Forhandler.
Forhandleren kan bestemme seg for å tilby LFS rabatt på den opprinnelige prisen som da er formidlet til Leietaker. Hvis dette blir tilbudt, vil rabatten resultere i en lavere månedsleie som vil bli presentert for Leietaker i dette Trinn 2 sammen med eventuelle ytterligere rabatter fra produsent eller besparelser tilbudt av LFS.

5 Leiepris5.1 Faste avgifter
Leietaker skal betale LFS en månedlig terminleie og etableringsgebyr som vil bli lagt til på den første månedsfakturaen. Prisen inkluderer alle varer og tjenester som er nevnt i Privatleieavtalen. Leietaker kan velge å innbetale en startleie til Forhandler på forhånd, oppad begrenset til 40 % av Kjøretøyets verdi, og i så tilfelle vil rentesats og månedlig beløp bli lavere. Det månedlige beløpet skal betales forskuddsvis hver måned i henhold til betalingsinformasjonen nedfelt i Privatleieavtalen. Ved forsinket betaling vil tilleggsrenter påløpe i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

5.2 Prisregulering
Ved endringer i styringsrenten fra Norges Bank eller ved endringer av offentlige gebyrer og avgifter, kan leieprisen endres med seks ukers forhåndsvarsel.

6 Endring av bestillingenHvis du ønsker å gjøre endringer på Kjøretøyet etter at du har lagt inn ordren, bes du om å kontakte oss gjennom din valgte Forhandler. Vær oppmerksom på at det normalt ikke vil være mulig å gjøre endringer, dersom disse samtidig medfører en endring av leieprisen for Kjøretøyet.
Hvis din ønskede endring er mulig å foreta, vil vi holde deg informert om eventuelle endringer i tidspunktet for levering, henting eller eventuelt annet som vil bli påvirket av endringen. Innen tre arbeidsdager før Forhandler bekrefter din forespørsel om endring av bestillingen, vil Forhandler be deg om å bekrefte at du ønsker å gjennomføre endringen. Hvis vi ikke hører fra deg, vil vi gå videre basert på din originalbestilling, slik inngitt og bekreftet av deg ved utsjekk-prosessen.
Hvis LFS eller Forhandleren ikke kan utføre endringen eller konsekvensene ved endringen ikke er akseptable for deg, vil LFS eller Forhandleren kontakte deg for å opplyse om dine muligheter. LFS kan fra tid til annen måtte gjøre mindre endringer i vår Kjøretøyspesifikasjon for å innføre mindre tekniske tilpasninger. LFS vil ikke foreta noen betydelige endringer til ditt Kjøretøy med mindre LFS har informert deg om endringene eller om en annen leverings- eller hentedato, og har mottatt din eksplisitte godkjennelse.
Vennligst merk at LFS kan ha behov for å endre din Privatleieavtale og/eller skaffe (tilleggs)finansiering, dersom du skulle endre din ordre. Vennligst også merk at dersom det skjer en endring i omstendigheter som kan påvirke den opprinnelige kontrakten som ble signert av deg, tar LFS forbehold om retten til å heve kontrakten og utstede en ny kontrakt som regner ut prisen og alternativer som er tilgjengelige for deg på ny.

7 Henting og leveringNår du bestiller et nytt Kjøretøy i Min Lexus-portal, vil du få en estimert leveringstid for Kjøretøyet. Det forventede leveringstidspunktet vil bli bekreftet av Forhandler pr e post etter signering av kontrakten. Vennligst påse at du kan legitimere deg overfor Forhandleren (norsk førerkort eller førerkort fra et EU-land, pass eller et norsk bankkort med bilde og ID) og oppgi adresse når du henter ditt Kjøretøy. Din Forhandler vil kontrollere og kopiere disse dokumentene før Kjøretøyet utleveres til deg. Hvis Kjøretøyet ikke er overlevert og LFS ikke har oppnådd kontakt med Leietaker innen syv dager etter avtalt leveringsdato, kan LFS heve Privatleieavtalen. Kostnader vil da kunne påløpe som beskrevet under punkt 13.

8 Risiko og eierskapKjøretøyet vil være ditt ansvar fra det tidspunktet din Forhandler leverer Kjøretøyet til din bostedsadresse eller du henter det fra Forhandlerens utsalgslokaler. Risikoen for tap, skader eller annen verdiforringelse bæres av deg fra og med leveringstidspunktet.
Hvis du i strid med Privatleieavtalen ikke henter Kjøretøyet, vil du fortsatt bære risikoen fra og med den avtalte leveringsdatoen og forbli ansvarlig for alle kostnader og skader som måtte oppstå. LFS er den juridiske eieren av Kjøretøyet, og skal sørge for at Kjøretøyet er tilgjengelig for Leietaker gjennom hele leieperioden.

9 ForsikringLeietaker må tegne full ansvarsforsikring og full kaskoforsikring for hele leieperioden, uavhengig av hvor eller hvordan Kjøretøyet benyttes. LFS har krav om en maksimal egenandel på NOK 7000. I alle forsikringsavtaler signert av Leietaker må LFS' eierinteresse fremkomme, dvs. LFS må inkluderes som medforsikret/begunstiget. Hvis Leietaker ikke sørger for tilstrekkelig forsikringsdekning, kan LFS skaffe alternativ dekning på Leietakers bekostning.
De obligatoriske forsikringene kan tegnes hos Lexus Forsikring eller et annet forsikringsselskap.

10 Bruk av KjøretøyetLeietaker har rett til å bruke Kjøretøyet i henhold til Privatleieavtalen, og er ansvarlig for å utføre betalingene som beskrevet i punkt 5. Leietaker vil være den registrerte leietaker av Kjøretøyet, og vil være ansvarlig for skatter og avgifter og serviceutgifter så lenge han/hun er den registrerte bruker.
Leietaker skal bruke Kjøretøyet til de formål det er ment for og i samsvar med gjeldende lover og regler. Leietaker skal til enhver tid ha kontroll over Kjøretøyet i leieperioden, og Leietaker skal ha førerkort og eventuelle andre påkrevde tillatelser. Enhver skade, gebyr eller bot som springer ut av manglende dokumentasjon, slik beskrevet ovenfor, skal bæres fullt og helt av Leietaker og vil ikke endre noen av Leietakers øvrige forpliktelser overfor LFS.
Leietaker skal sørge for normalt vedlikehold av Kjøretøyet gjennom hele leieperioden. Ansvar for enhver skade oppstått ved unormal bruk av Kjøretøyet og som ikke er dekket av forsikringen, skal bæres av Leietaker. Leietaker har ikke rett til å overføre noen forpliktelser under Privatleieavtalen til en tredjepart. Leietaker har heller ikke rett til å lease, selge, fremleie, pantsette eller behefte Kjøretøyet på noen måte. Hvis en tredjepart krever Kjøretøyet eller har noen innvendinger, skal Leietaker umiddelbart varsle LFS, som er den lovlige eier, innen 48 timer deretter.

11 Service i leieperioden

I løpet av leieperioden, skal service og reparasjoner utføres hos et autorisert verksted.

12 Immaterielle rettigheter og tillatt bruk

LFS har eksklusivt eierskap til eventuelle Immaterielle Rettigheter som er gjort tilgjengelige for Leietaker. Prisene angitt i punkt 5 (prising) inkluderer en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar tillatelse til Leietaker til å gjøre bruk av Immaterielle Rettigheter som er eiet og tilbudt av LFS i forbindelse med denne Privatleieavtalen for det formål å benytte Kjøretøyet.

13 Leieperiode og opphør av Privatleieavtalen13.1 Leieperiode
Privatleieavtalen skal inngås for en tidsbestemt periode.

13.2 Opphør og kostnader
LFS kan si opp Privatleieavtalen med umiddelbar virkning hvis:
(i) Leietaker misligholder betalinger i Privatleieavtalen med mer enn 2 terminer;
(ii) Leietaker begår et alvorlig brudd på kontrakten i henhold til denne Privatleieavtalen;
(iii) Leietaker gir LFS feil eller ufullstendig informasjon av vesentlig betydning for LFS;
(iv) Leietaker går konkurs, blir gjenstand for frivillige gjeldsordninger eller tvungen inkasso fra tredjeparter eller Leietakers økonomiske situasjon forverres på annen måte i vesentlig grad;
(v) Leietaker dør; eller
(vi) Leietaker begår en handling eller unnlater å begå en handling hvor dette får som følge å skade LFS' juridiske eierskap til Kjøretøyet eller relaterte immaterielle rettigheter. Hvis Privatleieavtalen blir hevet av LFS eller Leietaker, eller Privatleieavtalen på annen måte blir kansellert, er Leietaker forpliktet til å returnere Kjøretøyet og betale følgende beløp til utleier:
(i) forfalte terminleier og andre krav på pengebeløp eller erstatning for skader som har oppstått under leieperioden;
(ii) betaling for dekning av tap på grunn av oppsigelse av Privatleieavtalen, begrenset til gjenstående terminer, dog maksimum seks måneders terminleie;
(iii) alle øvrige betalingsforpliktelser og kostnader som har oppstått eller påløpt etter Privatleieavtalen.
LFS har rett til å selge Kjøretøyet for å begrense tap som beskrevet i dette punkt 13. All nettofortjeneste til LFS ved salg av Kjøretøyet skal trekkes fra et eventuelt krav fra LFS etter dette punkt 13. Terminleier skal ifølge dette punkt 13 ikke betales hvis heving ble gjort på grunn av alvorlige helsemessige årsaker som medfører tap av førerrett eller at Kjøretøy ikke kan benyttes. LFS kan trekke på enhver sikkerhet fremsatt av Leietaker under Privatleieavtalen for å dekke tap i henhold til dette punkt 13.

13.3 Levering ved avslutning av leieperioden
Ved avslutningen av leieperioden skal Leietaker levere Kjøretøyet til en Forhandler utnevnt av LFS. Kjøretøyet skal være i god teknisk stand, rengjort og utstyrt med alle relevante dokumenter og tilbehør, inklusive nøkler og registreringspapirer.

Ved retur av Kjøretøyet skal en retur-sjekkliste signeres av Leietaker sammen med den Forhandleren som er utpekt på mottaksstedet, og fylles ut med følgende punkter:
• Dato og tidspunkt for mottak av Kjøretøyet
• Kjøretøyets tilstand og eventuelle skader
• Kjørelengde
• Vognkort og servicehefte overlevert

Skade(r) på Kjøretøyet tilknyttet unormal slitasje ut fra bilens alder og kjørelengde, og som ikke er dekket av forsikringsavtalen er Leietakers ansvar.
Leietaker aksepterer å returnere Kjøretøyet uten å søke regress ved søksmål, hvis leieprisen og andre skyldige kostnader under Privatleieavtalen ikke er betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13 (2), bokstav a.

13.4 Sluttoppgjør

Etter tilbakelevering av Kjøretøyet vil LFS sende deg en faktura med endelig avregning av alt utestående. Dette fakturabeløpet fremkommer som følger:
• Utestående terminleie og pådratte kostnader
• Kostnad for overkjørte kilometer
• Kostnad for unormal slitasje
• Kostnad for erstatning av manglende vognkort/servicehefte

14 Tvisteløsning og gjeldende lovStandardvilkårene er underlagt norsk lov. Enhver uenighet eller tvist som oppstår i forbindelse med denne Privatleieavtalen skal løses ved Drammen tingrett, Norge, som skal ha eksklusiv jurisdiksjon i disse tvistene.

15 PersonvernDitt personvern er viktig for oss.
Alle dine personlige opplysninger vil bli behandlet i henhold til LFS' personvernerklæring.

16 DiverseHvis en av betingelsene i standardvilkårene blir ugyldig, skal de øvrige betingelsene fortsette å gjelde som før, samtidig som partene skal samarbeide i god tro om å forhandle en ny og så tilsvarende bestemmelse som mulig, slik at det opprinnelige formålet så langt mulig ivaretas under Privatleieavtalen mellom partene.
Selv om LFS er for sene med å håndheve standardvilkårene, kan LFS likevel håndheve dem senere. Hvis LFS ikke øyeblikkelig insisterer på at du gjør alt du er forpliktet til under vilkårene, eller hvis LFS er for sene med å sette i verk tiltak mot deg hvis du misligholder noen av vilkårene, vil dette ikke bety at du ikke behøver å utføre disse handlingene, og det vil ikke hindre LFS i å sette i verk tiltak mot deg på et senere tidspunkt.
LFS kan overføre sine rettigheter og plikter under disse vilkår til en annen organisasjon.

17 Endringer i standardvilkåreneLFS har rett til å endre standardvilkårene når som helst. Alle endringer som gjøres i vilkårene og betingelsene i fremtiden vil bli publisert på MinToyota-portals nettside og, der det er hensiktsmessig, bli varslet direkte til deg. De nye standardvilkårene kan vises på skjerm og du kan bli bedt om å lese og akseptere disse for å kunne fortsette å bruke vår webside og/eller din LFS-konto.
MERKNAD OM PERSONVERN VED BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED MINLEXUS- PORTALEN / APPEN OG –KONTOEN

Denne personvernmerknaden er relatert til behandlingen av dine Personopplysninger i sammenheng med din tilgang til og bruk av MinLexus-portal/ app og opprettelse og bruk av din MinLexus-konto. Den må alltid leses sammen med Toyotas generelle personvernerklæring der de vanlige metodene dine Personopplysninger behandles på er beskrevet og som du må akseptere for å gå videre General Toyota Privacy and Personal Data Protection Policy.

Toyota Norge as (Svelvikveien 59, 3003 Drammen) og Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgia, vil som “Behandlingsansvarlige”, samle dine Personopplysninger (som nevnt nedenfor) for de formål som er beskrevet nedenfor.

Når vi refererer til “Toyota”, mener vi TME, Toyota Norge AS, autoriserte forhandlere/verksteder, Toyota Financial Services og Toyota Forsikring.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BLIR SAMLET INN?
Vi vil samle følgende (kategorier av) Personopplysninger med hensyn til MinLexus portal/ app og din MinLexus-konto:.

Kategorier av Personopplysninger:
Personopplysninger du kan gi oss:
- Navnet ditt, adressen, e-postadressen, telefonnummer og foretrukket forhandler/ verksted
- Informasjon om din Lexus-modell (VIN-nummer og registreringsnummer)
- Evt. lyd- eller bildefiler som du laster opp til MinLexus -portal/ app og/eller din MinLexus-konto.
Personopplysninger vi samler om deg:
- Lexus-nettstedet og MinLexus-portal/ app bruker serverlogger som registrerer din interaksjon med Lexus-nettstedet og MinLexus-portal/ app og i forhold til nettsidene du besøker med henvisning til datamaskinens internettprotokolladresse på gjeldende tidspunkt. De automatiske prosessene som vi bruker for å samle informasjon inkluderer informasjonskapsler, loggfiler og Wifi-tilgangspunktsignaler.


FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
Vi vil behandle dine Personopplysninger til de formål og basert på det juridiske grunnlaget vi beskriver nedenfor:


Formål:
Juridisk grunnlag:
- I forbindelse med etablering, bruk (av deg) og vedlikehold (av oss) av din MinLexus -konto, som inkluderer:
- Å gi deg tilgang til / abonnere på / kjøpe visse tjenester, produkter, apper, etc, inkludert f.eks. navi¬ga¬sjons¬tjenester og tilknyttede tjenester (om din Lexus-modell er utstyrt med en tilkoblingsenhet)
- Å gi deg mulighet til å be oss om (f.eks. en forespørsel om prøvekjøring, pristilbud, brosjyre, avtale eller enhver annen forespørsel om infor¬masjon om Lexus-produkter eller tjenester).

Legg vennligst merke til at visse av dine fore¬spørsler kan bli oppfylt av en valgt autorisert forhandler/verksted (*). I slike tilfeller må dine Personopplysninger være tilgjengelige for den valgte autoriserte forhandleren/verkstedet for å sette dem i stand til å oppfylle forespørselen din.

(*) Den foretrukne autoriserte forhandler eller autoriserte verksted er den autoriserte forhandler eller det autoriserte verksted som du har valgt som den/det foretrukne via innstillingene i din MinLexus-konto eller i tilfelle du ikke har gjort et slikt valg, vil vi identifisere en autorisert forhandler eller et autorisert verksted i nærheten (den/det nærmest deg basert på ditt postnummer, adresse) eller basert på historikken for dine kontakter med nettverket vårt.
Ditt samtykke (gitt da du opprettet din MinLexus -kontoen ved å aktivere boksen nedenfor)
- Å sende deg påminnelser relatert til din Lexus-modell og til å fornye enhver tjeneste vi tilbyr som er i ferd med å utgå.
- Å informere deg om tilbud på Lexus-produkter og tjenester som kan være relevante for deg og din bil.
- Å sende deg informasjon om arrangementer organiser av Lexus.
- Å kontakte deg for å be om din deltagelse i undersøkelser vi gjennomfører med hensyn til deg som eier av en Lexus-modell og tjenester, og om du aksepterer, å gjennomføre disse undersøkelsene og følge dem opp.
- Å sende deg nyhetsbrev. Vi vil be om ditt samtykke separat
- Å oppdatere, rette og konsolidere dine Personopplysninger som blir samlet basert på denne merknaden om personvern og dine Personopplysninger som allerede er gjort tilgjengelige på en lovlig måte i andre systemer som er operert av våre autoriserte forhandlere/verksteder eller enhver annen mottaker.
- Å kontakte deg dersom vi får problemer med å oppfylle en av dine forespørsler.
- Å reparere og forbedre MinLexus-portalen/appen eller sikre at innholdet på MinLexus-portalen/appen presenteres på en mest mulig effektiv måte.
- Som del av våre forsøk på å holde Min Lexus-portalen/appen og din MinLexus-konto sikker.
- Å oppdage eller forhindre ulovlig, ondsinnet eller støtende aktivitet med hensyn på Min Lexus-nettstedet, Min Lexus-portalen/appen og/eller Min Lexus-konti. Vi bruker ingen automatisk innhentede data til å identifisere individuelle internettbrukere uten at vi antar de kan være involvert i ulovlig, ondsinnet eller støtende oppførsel.
- Å analysere bruken av Lexus-nettstedet og MinLexus-portalen/appen og undersøke ytelsesproblemer på Lexus-nett¬stedet og MinLexus-portalen/ appen. Vi kan undersøke internettprotokollen og e-postadresser for å forhindre at Lexus-nettstedet og/eller MinLexus-portalen/appen og/eller din Min Lexus-konto blir brukt til å sende uønsket elektronisk kommunikasjon.
Legitim interesse
- Å etterkomme en rettskjennelse eller forespørsel fra autoriserte myndigheter. Påkrevd ifølge lov


DATALAGRINGENS VARIGHET
Dine Personopplysninger vi bli laget i den tiden som vises nedenfor:


Lagringstid(er): Kategorier av Personopplysninger:
Dersom informasjon relatert til din MinLexus-konto indikerer at du eier en Toyota, og dersom du ikke har logget inn på din MinLexus-konto på 5 år, antar vi at du ikke ønsker å beholde din MinLexus-konto og benytte visse av mulighetene som er knyttet til eierskapet og bruken av bilen din (for eksempel, lenken mellom bruken av en tilkoblet enhet i bilen din og din MinLexus-konto). Vi vil da lukke den og slette dine Personopplysninger relatert til den.
Før din MinLexus-konto stenges endelig og dine Personopplysninger slettes, vil vi sende deg en e-post slik at du kan bekrefte hvorvidt du ønsker å beholde din MinLexus-konto eller ikke.
Det samme gjelder dersom du ikke eier en Lexus og du ikke har logget inn på din MinLexus-konto på 2 år.
Alle kategorier av dine Personopplysninger beskrevet ovenfor.


MOTTAKERE AV DINE PERSONOPPLYSNIGER (BORTSETT FRA DATAKONTROLLØR(ER))
Dine Personopplysninger vil bli gjort tilgjengelige for de mottakere som er nevnt nedenfor:


Mottakere eller kategorier av mottakere:
Autoriserte forhandlere/verksteder:
Som nevnt ovenfor, kan enkelte av dine forespørsler bli oppfylt av en autorisert forhandler/verksted, og vi deler da dine Personopplysninger med den autorisert forhandleren/verkstedet du har valgt Se våre Lexus-Forhandlere/verksteder, slik at de kan behandle forespørselen din og kontakte deg ved behov vedrørende din forespørsel. Dersom du ikke har valgt en autorisert forhandler/verksted, vil vi velge en basert på oppholdssted (den som ligger nærmest deg, basert på postnummer, adresse) eller basert på din historiske kontakt med nettverket vårt.
Alle våre autoriserte forhandlere/verksteder er uavhengige selskapsgrupper. De er instruert om at de må ha hensiktsmessige datasikringstiltak på plass og at de ikke må bruke noen av dine Personopplysninger til andre formål utover å oppfylle din spesifikke forespørsel til oss. Den aktuelle forhandler/verksted kan på egne vegne be om ditt navn og kontaktinformasjon til andre formål, slik som for eksempel markedsaktiviteter. Slike kontakter vil bli tatt i overensstemmelse med gjeldende lover for datasikring.
Lexus Financial Services
Lexus Forsikring
Du må godta vilkårene for å registrere deg.
Du må godta retningslinjene for personvern for å registrere deg.