lexus wltp hero

NÅ INNFØRES

NY TESTPROSEDYRE FOR Å MÅLE FORBRUK OG UTSLIPP (WLTP)

Den nye testmetoden for drivstofføkonomi og utslipp.

Siden 1980-tallet har testing av nye bilers utslipp og drivstofføkonomi i Europa blitt utført med NEDC-syklusen (New European Driving Cycle). Fra 1. september 2017 er det innført en ny test, WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), for å gi både bilkjøperne og bileierne en mer realistisk forståelse av en bils ytelser.

    lexus wltp section nedc to wltp

NEDC TIL WLTP: HVA HAR ENDRET SEG?

På bakgrunn av fremskritt innen bilteknologi og endringer i kjøreforhold blir nå den nesten 40 år gamle NEDC-kjøresyklustesten erstattet. For å gi deg en mer nøyaktig måte å beregne og sammenligne en bils drivstofforbruk og utslipp på, introduserer WLTP-testen mer realistiske testforhold, slik at laboratoriemålingene gjenspeiler bilens ytelser på veien på en bedre måte.

DETTE KAN VI FORVENTE AV WLTP-TESTENE:

Testsyklus

Dynamiske tester som er mer representative for virkelig kjøreatferd.

Syklustid

Testen varer i 30 minutter, en økning på 10 minutter.

Kjørefaser

Flere dynamiske faser: 52 % bykjøring og 48 % landeveiskjøring.

Syklusdistanse

23,25 kilometer, mer enn dobbelt så lang som den gamle distansen.

Gjennomsnitts- og maksimumshastighet

Gjennomsnittshastigheten er 46,5 km/t (en økning på 12,5 km/t), mens topphastigheten er økt til 131 km/t.

Ekstrautstyr

Ekstrautstyr (som påvirker CO2 og forbruk) er tatt med i betraktningen.

Girskifter

Alle bilene har forskjellige, ikke faste, girskiftpunkter.

Testtemperaturer

Målingene tas nå ved 23 grader C (og CO2-verdier korrigert til 14 grader C) mot 20–30 grader C.

MER REALISTISKE UTSLIPPSTALL

Mellom september 2017 og september 2018 må alle nye biler overholde WLTP-testprosedyren (lette nyttekjøretøy vil følge ett år senere). For Lexus er RC F den første modellen som sertifiseres etter WLTP modellen, noe som skjer i fjerde kvartal 2017.

Hos Lexus hilser vi overgangen til WLTP velkommen, fordi kundene våre får et mer nøyaktig grunnlag for å beregne drivstofføkonomi og utslipp. Som ledere innen ren kjøring har vi tilbragt tiår med å utforske hvordan vi skal lage biler som er snillere mot miljøet, blant annet gjennom utvikling av en hybridteknologi som har bevist sin verdi når det gjelder å redusere drivhusgassutslipp, og som bidrar til et mer karbonfritt samfunn.

 •     lexus wltp quote full width
      lexus wltp quote

  «HYBRID ER RYGGRADEN I VÅRT DRIVLINJEPROGRAM, OG DET VIL HJELPE OSS MED Å KUTTE KARBONUTSLIPPET FRA BILENE VÅRE MED 90 % I 2050 SAMMENLIGNET MED 2010.»

  Dr. Johan Van Zyl, President og CEO for Toyota Motor Europe
    lexus wltp section everyday tests

HVERDAGSTESTER, REALISTISKE RESULTATER

De nye WLTP-testene vil sikre at laboratoriemålingene nå gjenspeiler de situasjonene du vil oppleve i hverdagen, på en bedre måte. Dette innebærer at drivstofforbruk og utslippsverdier for nye biler er mye mer representative for det du faktisk vil oppnå.

HAR DU FORTSATT SPØRSMÅL?

 • Vil forbruket til bilen min endre seg?

  Nei, ditt faktiske forbruk vil være det samme, men det er sannsynlig at bilen din vil få høyere offisielle CO2-verdier og forbruksverdier på grunn av den strengere WLTP-testsyklusen . De faktiske tallene vil være nærmere det du vil oppleve selv.

 • Hvorfor har NEDC-verdien for bilen min plutselig økt?

  For en overgangsperiode (til slutten av 2020), vil NEDC-verdier fortsatt bli generert, parallelt med WLTP-verdier. Da den gamle NEDC-prosedyren ikke kan brukes lenger, krever forskriftene at WLTP CO2-verdier blir oversatt til NEDC-ekvivalente verdier ved hjelp av en «korrelasjons-prosedyre». Denne vil bli utført enten ved hjelp av et simuleringsverktøy utviklet av Europakommisjonen eller gjennom fysisk testing, som kan resultere i høyere NEDC CO2-verdier for bilen din, da det vil brukes en oppdatert versjon av NEDC (basert på WLTP).