1. Connected Services Terms of Use

VILKÅR FOR BRUK AV TILKOBLEDE TJENESTER

 

 

FINN MIN BIL

 • I Lexus Link-appen (eller i Min Lexus-portalen) kan du sjekke den siste plasseringen til din Lexus. Basert på modell, vil plasseringen hentes basert på siste geolokasjonsdata hentet fra din Lexus sist gang du skrudde av tenningen eller på bilens nåværende plassering.
 • Du kan se plasseringen til din Lexus på et kart, sammen med adressen (hvis tilgjengelig) og tidspunktet bilen ble plassert på stedet. Du kan aktivere navigasjon for å guide deg til din Lexus (du ser ruten, distansen og tiden det tar å gå til bilen) på din Min Lexus-konto eller andre tjenester (for eksempel Apple Maps, Google Maps, etc.)
 • Hvis din Lexus er utstyrt med en enhet som tillater tilgang til og bruk av internett, sendes plasseringen jevnlig mens du kjører, og lar deg således dele bilens nåværende plassering med andre. Du velger selv hvilke kontakter du vil dele plasseringen din med, og hvor lenge du vil dele den Din ID fra sosiale medier kan benyttes for å aktivere denne tjenesten.

 

DEL TIL BILEN

 • Hvis din Lexus er utstyrt med en innebygget navigasjonsenhet, kan du legge opp ruten slik du ønsker i Lexus Link-appen og så sende den til bilen din. Du kan sette ønsket avreise eller ankomsttid. Ruten som kalkuleres vil predikere trafikkforhold og indikere reisetid deretter. Du kan se rutene du har sendt, endre dem og sende dem på nytt til din Lexus. Du kan også legge til reisemål av interesse langs ruten til din destinasjon. Ytterligere informasjon om tilkobling og bruk av din innebygde navigasjonsenhet finner du i brukerhåndboken eller i Min Lexus-portalen.

 

BIL TIL DØREN

 • Hvis din Lexus er utstyrt med en tilkoblet navigasjonsenhet i bilen, vil Lexus Link-appen foreslå ruter til destinasjonen du har plottet i bilens navigasjonsenhet etter at du har forlatt bilen. Denne tjenesten baserer seg på avstanden mellom reisemålet og hvor du parkerte din Lexus. Med andre ord, hvis du ikke kunne parkere din Lexus nær reisemålet du hadde plottet i navigasjonen, kan du gjenoppta guiding til reisemålet gjennom Lexus Link-appen (for eksempel til fots). Du kan også gjenoppta guidingen fra andre mobilapplikasjoner. Vi vil prosessere plasseringen til det endelige reisemålet ditt og plasseringen til din (parkerte) Lexus. Ytterligere informasjon om tilkobling til og bruk av din innebygde navigasjonsenheten er finner du i brukerhåndboken eller i Min Lexus-portalen.

 

KJØREANALYSE

 • I Lexus Link-appen (eller i Min Lexus-portalen) kan du følge med på kjørestil/-oppførsel basert på geodata, gyro- og g-sensorer, kjørelengde og drivstofforbruk. Disse dataene kan brytes ned på enkelttur-nivå. Du kan markere kjøringen som enten "Privat" eller "Næring" og generere en rapport hvor du kan se hendelser som for eksempel harde nedbremsinger og hard akselerasjon, samt tiden og stedet de forekom.

 

SERVICEPÅMINNELSER

 • Basert på din Lexus' kilometerstand, vil vi gi deg beskjed om forestående vedlikehold eller servicer. Disse påminnelsen sorterer under landet du har abonnementet ditt i, og kan variere i tilgjengelighet og/eller nøyaktighet. Når du får en påminnelse vil du kunne lage en avtale med den Lexus-forhandleren du velger. Vi anbefaler at du velger din foretrukne forhandler i Min Lexus-kontoen. I tilfelle du skulle gå glipp av den første påminnelsen, kan vi sende deg en ny.
 • Du er selv ansvarlig for å stille med din Lexus til vedlikehold eller service i henhold til påkrevde intervaller. At vi tilbyr denne tjenesten og sender påminnelser, fritar deg ikke fra det ansvaret.

 

BATTERIVAKT

 • Beroende på den tilkoblede enheten som din Lexus er utstyrt med, vil Lexus Link-appen vise ladestatusen til 12-volts startbatteriet.
  Hvis ladingen synker til et nivå som kan forhindre deg fra å starte din Lexus, vil et varsel vises i Lexus Link-appen.

 

ULYKKESASSISTANSE

 • Denne tjenesten vil være tilgjengelig avhengig av typen tilkoblet enhet som er installert i din Lexus. Hvis denne tjenesten er tilgjengelig i din Lexus, vil visse sensorer relatert til den tilkoblede bilenheten overvåke sammenstøt som involverer din Lexus. Hvis et sammenstøt overstiger en forhåndsdefinert alvorlighetsgrense, vil vi bli varslet om dette sammenstøtet. Slike "krasj" -relaterte opplysninger kan deles med ditt lokale Lexus Veihjelp (RSA) selskap som kan kontakte deg for å tilby hjelp, basert på alvorlighetsgraden av krasjdataene dine og basert på deres lokale retningslinjer. RSA vil kontakte deg ved hjelp av dine personlige data som er tilgjengelige i din Min Lexus-konto. Nødkontakter (hvis noen) som er angitt i Min Lexus-kontoen, kan også kontaktes avhengig av lokale RSA-retningslinjer. Hvis RSA ikke kan nå deg (for eksempel fordi du ikke kan svare) eller kontaktpersonene dine, kan RSA, avhengig av deres lokale retningslinjer og alvorlighetsgraden av sammenstøtet, involvere nødhjelp eller politiet. Du og dine nødkontakter har alltid muligheten til å akseptere eller avvise assistansen fra RSA.
 • Vi tilbyr ingen garanti for tilgjengeligheten eller kvaliteten på noen form for nødhjelp som vi kan gi deg. Verken RSA eller TME kan holdes ansvarlige for manglende involvering av nødhjelp eller politiet, eller for forsinkelser eller unnlatelse.
 • Vær oppmerksom på at hvis du aktiverer "personvernmodus" gjennom Lexus Link-appen og / eller Min Lexus-kontoen (dvs. at du hindrer oss i å bruke geolokaliseringen til din Lexus), vil vi ikke kunne finne din Lexus i fall et krasj, og denne tjenesten vil ikke fungere (se vilkårene for bruk av Tilkoblede tjenester og personvernerklæring for Tilkoblede tjenester for mer informasjon om inkognitomodus).
 • I gitte tilfeller, vil den obligatoriske nødanropfunksjonaliteten aktiveres: Vennligst vær oppmerksom på at din Lexus automatisk vil varsle nødetatene i landet hvor din Lexus befinner seg i fall en kollisjon resulterer i at kollisjonsputene utløses. Dette bestemmes av et EU-regulativ om “eCall” (Regulativ (EU) 2015/758 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015) eller tilsvarende utenfor EU, hvor det er aktuelt.

 

VARSELLAMPER

 • Beroende på den tilkoblede enheten som din Lexus er utstyrt med, kan Lexus Link-appen informere deg om enkelte varslinger som vises i din Lexus. Disse speiler, men erstatter ikke, varsellampene som vises i bilens instrumentpanel. Som sjåfør er du til enhver tid ansvarlig for å agere på de varslene som vises i din Lexus.
 • Disse advarslene vil kommuniseres til Lexus-nettverket for å kunne bistå deg hvis en reparasjon er påkrevd. I Lexus Link-appen vil du kunne avgjøre hvorvidt du ønsker å bli kontaktet eller ikke. Vennligst vær oppmerksom på at Lexus og Lexus-nettverket ikke tilbyr noen garanti om å proaktivt kontakte deg når en varsellampe lyser, ettersom denne tjenesten er betinget av regionen du befinner deg i, tilgjengelighet og dekning. I tilfelle et varsel fremkommer, vennligst alltid følg instruksjonene i brukerhåndboken for spesifikk informasjon om hva du bør foreta deg.

 

DRIVSTOFFNIVÅ

 • Beroende på den tilkoblede enheten som din Lexus er utstyrt med, vil Lexus Link-appen vise drivstoffnivået i tanken på din Lexus.
  Det gjenværende drivstoffnivået er uttrykt i prosent av den totale drivstoffkapasiteten.
  Det indikerte drivstoffnivået er basert på de siste drivstoffmåler-dataene mottatt fra din Lexus idet du sist skrudde av tenningen. Således kan det være avvik mellom drivstoffnivået som indikeres i Lexus Link-appen og drivstoffnivået som vises i instrumentpanelet i din Lexus. Mindre avvik kan også forekomme, beroende på forholdene i omgivelsene der din Lexus er parkert, for eksempel temperaturen. Du bør alltid forholde deg til drivstoffnivået som vises i bilens instrumentpanel, og Lexus har ikke noe ansvar i fall informasjonen som fremkommer i Lexus Link-appen skulle vise seg ufullstendig eller unøyaktig

 

HYBRID COACHING

 • Denne tjenesten lar deg følge med på kjøremønsteret ditt i Lexus Link-appen basert på nøkkelindikatorer for hybrider (EV-tid og hybrid kjørescore).
 • Oversikten er tilgjengelig ned på enkeltturnivå. Hver kjøretur viser EV-kjøringen din og kjøremønsteret (akselerasjon, bremsing og konstant fart) som også er knyttet til kontekstualisert coaching som hjelper deg med å redusere drivstofforbruket ditt. Du kan også se dine aggregerte data og enkelt holde oversikt over hvordan kjøringen din utvikler seg over tid.

 

REMOTE FEATURES

 • Beroende på den tilkoblede enheten som din Lexus er utstyrt med, vil Lexus Link-appen vise batterinivået og den gjenværende rekkevidden til din plug-in hybrid eller din elbil
  Den gjenværende rekkevidden er oppgitt i km, men kan avvike fra det som vises i displayet på bilen. Du bør alltid forholde deg til batterinivået som indikeres i instrumentpanelet i din Lexus, og Lexus tar ikke ansvar for unøyaktig eller ufullstendig informasjon vist i Lexus Link-appen. Denne tjenesten lar deg også planlegge en ladeøkt for bilen din.
 • Du vil kunne fjernstyre oppvarming eller nedkjøling av din plug-in hybrid eller elbil til den temperaturen du ønsker, og avise front- og/eller bakruten. Denne tjenesten lar deg fjernstyre en eller flere tidspunkter for oppvarming eller nedkjøling av bilen din.

 

LEXUS LADENETTVERK

 • Lexus' ladenettverk kan gi deg tilgang til et av de største ladenettverkene i Europa. Du vil kunne søke etter ladestasjoner og se detaljer om hver enkelt ladestasjon, som tilgjengelighet i sanntid, ladehastighet og typer ladeplugger.
 • Når du har et abonnement, kan du i tillegg se priser på lading, du kan låse opp en ladestasjon via appen eller RFID-kortet og starte en ladeøkt. Du vil få en månedlig faktura for alle ladeøkter i slutten av hver måned.
 • Vi kan bruke eksterne partnere for å tilby denne tjenesten, og noen personlige data, slik som rammenummer, bruker-ID, kontrakts-ID og startdato vil deles med våre partnere. Lexus' ladenettverk leveres i samarbeid med våre tekniske partnere og er underlagt ytterligere vilkår og betingelser og personvernerklæring, tilgjengelig på https://www.lexus-charging-network.eu og https://www.lexus-charging-network.eu/web/lexus-global.
NESTE HELELEKTRISKE LEXUS

HOLD DEG OPPDATERT PÅ RZ