PERSONVERNSERKLÆRING

 • Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med at vi:

  - Tilbyr deg våre produkter og tjenester
  - Følger opp dine henvendelser til oss
  - Samordner ditt kundeforhold og din kontakt med ulike Lexus-selskaper
  - Sender deg informasjon, påminnelser, undersøkelser og markedsføring i henhold til dine samtykker og ditt kundeforhold

  Denne personvernerklæringen må alltid leses i sammenheng med generell erklæring om personvern og datasikkerhet som på generelt grunnlag beskriver hvordan Lexus behandler personopplysninger.

  Lexus Norge v/ Toyota Norge AS, Svelvikveien 59, 3039 Drammen, Norge og Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/ Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium er sammen med den forhandleren du er i kontakt med behandlingsansvarlig og vil samle inn og behandle dine personopplysninger som beskrevet under.
  Hva slags personopplysninger samler vi inn?

  - Navn, kjønn og fødselsdato
  - Kontaktinformasjon (postadresse, e-postadresse, tlf.nr.)
  - Informasjon som du selv legger inn ved opprettelse av konto på Min Lexus / Lexus Link
  - Informasjon og historikk relatert til ditt kundeforhold med oss (konfigurerte biler, tilbud, ordre, transaksjoner, henvendelser)
  - Informasjon relatert til din(e) biler (understellsnummer, registreringsnummer, merke, modell, kilometerstand, ettermarkedshistorikk, dato for neste PKK, utløpsdato for veihjelpsprogram)
  - Informasjon om dine interesser og preferanser som er relevant i ditt kundeforhold med oss
  - Informasjon om dine samtykker til oss
 • Formål og rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

  Formål
  Rettslig grunnlag

  Følge opp og respondere på dine henvendelser til oss

  Eksempler:
  - Tilby prøvekjøring
  - Utarbeide tilbud
  - Levere brosjyre
  - Tilby en avtale
  - Gi deg informasjon
  - Følge deg opp etter kjøp av varer og tjenester

  - Oppfylle vår kontrakt med deg
  - Berettiget interesse i å kunne tilby og levere våre produkter og tjenester

  Utarbeide en kontrakt mellom deg og oss

  Eksempler:
  - Kjøpskontrakt på nybil/ bruktbil
  - Verkstedordre/ Deleordre
  - Avtale vedr. mobilitetstjenester
  - Avtale vedr. tilkoblede tjenester

  - Oppfylle vår kontrakt med deg

  Kartlegge og forbedre kvaliteten på våre produkter og tjenester

  Eksempler:
  - Kontakte deg dersom din bil er berørt av en tilbakekallingskampanje
  - Arbeid med kvalitetsforbedring av våre produkter og tjenester
  - Aktiviteter knyttet til forskning og utvikling

  I forbindelse med kvalitetsforbedringer og forskning/ utvikling vil dine data kunne bli anonymisert og delt med andre Toyota selskaper.

  - Berettiget interesse i å kunne tilby og levere våre produkter og tjenester

  Holde kontakt med deg dersom du har en leieavtale

  Dersom du har en leieavtale med Lexus Financial Services / Toyota Financial Services, Svelvikveien 59, 3039 Drammen gjelder:
  - Den autoriserte forhandleren som du har hatt kontakt med vil registrere informasjon relatert til din kontrakt i våre systemer
  - Den autoriserte forhandleren som du har hatt kontakt med vil følge opp din leieavtale og ta kontakt med deg når det er relevant
  - Våre systemer vil ha deg registrert som kunde av Lexus

  - Berettiget interesse i å kunne tilby og levere våre produkter og tjenester

  Sende deg relevante tilbud, påminnelser, invitasjoner, og kundeundersøkelser

  Eksempler:
  - Påminnelse om PKK
  - Påminnelse om vedlikehold
  - Invitasjon til arrangementer
  - Relevante tilbud fra Lexus
  - Kundeundersøkelser

  Det er kun Lexus som vil kontakte deg i forbindelse med denne type kommunikasjon. Med Lexus menes autorisert Toyota/Lexus- forhandler/ verksted, Lexus v/Toyota Norge AS, Toyota Motor Europe, Toyota Finacial Services, Toyota Insurance Managament og Toyota Fleet Mobility. Ditt samtykke og dine personopplysninger vil derfor kunne deles med disse Toyota selskapene (men ikke med tredjepartselskaper).

  Vi ønsker å forsikre deg om at ditt samtykke ikke vil resultere i at du mottar noen form for spam eller overdreven kommunikasjon. Det du mottar fra oss skal være relevant og nyttig for deg som kunde. Vi vil benytte den informasjon vi har gjennom ditt kundeforhold med oss som f.eks. ditt bileierskap, dine besøk, din ordre/ kjøpshistorikk og din kontakt med oss gjennom f.eks våre nettsider for å kunne gi deg relevant og tilpasset informasjon.

  - Ditt samtykke

  Forvaltning av dine personopplysninger

  Dine personopplysninger registreres i sentrale systemer som kontrolleres av oss eller et annet Toyota selskap. Dersom du har delt dine personopplysninger med flere Toyota selskaper vil dine data kombineres og dine data vil bli behandlet og delt med relevante Toyota mottagere. Målsetningen med denne behandlingen er å forvalte dine data på en effektiv måte slik at vi kan dele korrekte og oppdaterte data for å kunne gi deg en best mulig kundeopplevelse.

  - Berettiget interesse i å kunne tilby og levere våre produkter og tjenester

  Rettslig forpliktelse til å dele dine personopplysninger

  Vi kan være rettslig forpliktet til å dele dine personlige data etter pålegg fra domstol eller annen autorisert myndighet.

  - Rettslig forpliktelse

 • Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

  Dine personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig for å oppfylle formålene som beskrevet i dette dokumentet. Når det ikke lenger er nødvendig å lagre dine data vil de bli slettet eller anonymisert. Våre rutiner for lagring av personopplysninger bygger på følgende kriterier:

  - Tid siden din siste kontakt med oss
  - Tid som anses nødvendig for å kunne følge opp en henvendelse fra deg. For potensielle kunder gjelder at vi lagrer personopplysningene i 6 mnd. før de slettes eller anonymiseres.
  - Tid siden avslutning av kontraktsmessig kundeforhold
  - Rettslige forhold som kjøpslov, reklamasjonsrett, garantiansvar, bokføringslov, etc.
  Deling av dine personopplysninger

  Dine personopplysninger vil bli delt med følgende mottagere:

  - Autoriserte Toyota og Lexusforhandlere / verksteder i Norge
  - Lexus Norge / Toyota Norge AS
  - Toyota Motor Europe
  - Toyota Financial Services
  - Toyota Insurance Management
  - Evt. andre Toyota-selskaper som vil kunne tilby deg relevante tjenester eller produkter
  Overføring av personopplysninger til land utenfor EØS området

  Dine personopplysninger vil kunne bli overført til land utenfor EØS området dersom dette er nødvendig for å oppfylle noen av formålene som er beskrevet i dette dokumentet. Hvis dette skjer vil vi sørge for at:

  - Landet som det overføres data til har en tilfredsstillende personvernlovgivning (GDPR artikkel 45)
  Eller
  - Overføringen er underlagt klausuler om databeskyttelse som er godkjent av Europakommisjonen (GDPR artikkel 46.2)