1. Owners
 2. Maintenance
 3. Vedlikehold Av Din Lexus
SERVICE OG VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLD AV DIN LEXUS

Hvis du kjører din Lexus lite for tiden, finn ut hvordan du kan holde den i toppform og klar til neste gang du skal ut på veien.

FRONTRUTE

Hvis du skal kjøre din Lexus etter at den har stått stille i en lengre periode, er det en god idé å sjekke frontruten før du kjører. Den kan ha blitt dekket i støv, pollen eller annet. Hvis det er i overkant mye, er kanskje ikke spylervæske og vindusviskere tilstrekkelig for å fjerne det. Vi anbefaler bruk av en klut med vindusvask (se eierhåndboken for mer informasjon).

DEKK

Etter en lengre periode uten bruk, kan dekkene få et flatt felt (punktet der dekken møter bakken) som innledningsvis kan skape litt ujevnheter ved kjøring. Normalt sett vil det gi seg etter noen kilometer.
De følgende forholdsreglene vil hjelpe deg å unngå andre dekkproblemer.

Sjekk dekktrykket

 • Sjekk dekktrykket minst en gang i uken i perioder bilen brukes lite.
 • En oversikt med riktig dekktrykk finner du bak bensinlokket, og du kan også finne det i eierhåndboken

DEKK

Parkering av din Lexus i mer enn tre uker uten bruk:

 • Fyll hvert dekk til 3bar/43psi ved hjelp av dekkverktøyet i bagasjerommet på din Lexus, som inkluderer en dekktrykksmåler.
 • Ikke fyll dekkene på en bensinstasjon eller kjør bilen med 3bar /43psi trykk, det kan være utrygt.
 • Husk å redusere dekktrykket til normalt trykk før du kjører bilen igjen (for å være sikker, skriv en påminnelse til deg selv og legg den foran instrumentpanelet ).
 • Hvis bilen blir stående lenge i samme posisjon er det en mulighet for skader på dekkveggen. For å unngå dette, flytt bilen litt innimellom

SJEKK BREMSENE

Bremsene på din Lexus kan ruste hvis bilen står lenge utendørs uten å kjøres. For å fjerne rust og sørge for riktig bremsefunksjon er det anbefalt å kjøre bilen og bremse den fra 30 km/t til full stopp, gjør dette ti ganger. Du bør bremse med normalt trykk - altså ikke kraftig, og forsikre deg om at du trygt kan gjøre det, for eksempel at det ikke kommer noen bak.

SJEKK INSTRUMENTENE OG MOTOREN

Hvis du ikke bruker bilen jevnlig, er det en god idé å starte motoren nå og da:

 • Sjekk instrumentpanelet for varsler (manualen din forteller deg hva de betyr).
 • For bensin- eller dieselmotorer, kjør motoren i 20-30 minutter per uke.
 • For Hybrider, start bilen og ha den i P 'Parkeringsmodus' i minst 20 minutter.
 • Forsikre deg om at alt ikke-essensielt utstyr er slått av, slik som radio og klimaanlegg.
 • Start kun motoren utendørs for å unngå å puste inn avgasser.
 • Ikke forlat bilen mens den er i gang.

MOTOROLJE

Sjekk at du har riktig mengde motorolje ved bruk av peilepinnen (se eierhåndboken for detaljer). Hvis du trenger å fylle olje, forsikre deg om at du bruker riktig type (Din lokale Lexus-forhandler kan gi deg nærmere instruksjoner).

FYLL OPP TANKEN

Det er lurt å holde tanken full når bilen ikke er i bruk. Dette bidrar til at motoren går rent når du begynner å kjøre igjen.

KLIMAANLEGG

Bruk klimaanlegget en gang i måneden for å sikre at systemet smøres og for å hindre at det bygger seg opp smuss. Bruk full vifte.

12V BATTERI

Hvis 12V-batteriet er flatt kan du bruke startkabler, gitt at du har det tilgjengelig (se eierhåndboken for korrekt fremgangsmåte). Husk å følge avstands-reglene til enhver tid.

LAST NED GUIDE FOR DIN MODELL

 

Last ned guiden til din Lexus-modell, og forsikre deg om at den er fullt ut vedlikeholdt i perioden den ikke er i bruk.