1. Finansavtaleloven

Finansavtaleloven

Ny finansavtalelov

Oversikt over hva dette innebærer for deg som kunde hos Lexus Financial Services.

1.januar 2023 trådte en oppdatert finansavtalelov i kraft. Loven skal gi et sterkere forbrukervern og gjennomfører en rekke nye EU-regler.

Dine avtaler fortsetter å løpe

Ny lov medfører ikke at eksisterende avtaler du har med oss opphører. Eksisterende avtaler vil fortsette å løpe og evt fornyes på samme måte som tidligere. Dersom din avtale og/eller vilkår endres vil du bli varslet.

Sterkere forbrukervern

Ny lov innebærer blant annet at du vil kunne få mer informasjon fra oss, og det kan ved nye avtaler bli stilt flere spørsmål til deg før avtaleinngåelse. Ved inngåelse nye avtaler vil du også kunne få flere dokumenter og/eller skjemaer enn tidligere. 
Varsler du mottar underveis i avtaleperioden vil også kunne se noe annerledes ut og ha et litt annet innhold. Hensikten er å ivareta deg som kunde.

Hva regulerer den nye loven?

Sammenlignet med tidligere lov inneholder den nye loven omfattende bestemmelser om kundens rettigheter og plikter. Dette omfatter bestemmelser om:

• Hvordan avtaleinngåelse skal skje

• Angrerett for forbrukere

• Rettigheter og plikter ved bruk av elektronisk signatur

• Hva som kan skje ved avtalebrudd eller lovbrudd

• Regler om klagebehandling (dette kan du lese mer om her

Digitalt førstevalg

For nye avtaler gjelder digitalt førstevalg. Det betyr at vi kan bruke elektronisk kommunikasjon når vi sender deg informasjon om kundeforholdet. Hvis du ikke ønsker elektronisk kommunikasjon, kan du reservere deg mot at meldinger og varsler sendes elektronisk ved å kontakte oss.

Angrerett

Reglene for angrerett for billån til forbrukere er nå tatt inn i finansavtaleloven. 
Angrefrist for kredittavtaler og kausjon er 14 dager.

Du kan lese mer på Finans Norge sine nettsider der du finner mer utfyllende informasjon om ny finansavtalelov.  Loven kan du lese i sin helhet på Lovdata.

Vi anbefaler at du setter deg godt inn i våre vilkår før du søker om og evt inngår en kredittavtale med oss:
Last ned våre vilkår her

Har du spørsmål til ditt kundeforhold hos Lexus Financial Services er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Klagebehandling:
https://www.lexus.no/klagebehandling

Finans Norge:
https://www.finansnorge.no/informasjon/ny-finansavtalelov--dette-betyr-det-for-deg/

Lovdata:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-12-18-146

Kontakte oss:
https://www.lexus.no/buy-and-offers/financing/om-oss