1. Discover Lexus
  2. Test

test

Nye Lexus NX fikk maks uttelling hos den uavhengige trafikksikkerhetsorganisasjonen Euro NCAP.

Den omfattende pakken av sikkerhets- og førerassistansesystemer i nye Lexus NX, bidro til at den mellomstore luksussuven fikk fem stjerner, den høyeste mulige klassifiseringen, hos Euro NCAP.

NX gjør det godt på tvers av samtlige kategorier. Det underbygger kvaliteten og effektiviteten til tredje generasjon Lexus Safety System+, som er standard i alle NX-modeller, de omfattende passive sikkerhetsegenskapene og bilens soliditet i fall en kollisjon. NX fikk 83% for beskyttelse av passasjerer, 87% for beskyttelse av barn, 83% for myke trafikanter og 91% for ytelsen til sikkerhetsassistansesystemene.

Lexus har utvidet virkeområdet og funksjonaliteten til de aktive systemene. For eksempel er Pre-kollisjonssystemet oppgradert, slik at det nå også kan oppdage fotgjengere og motorsykler i bilens kjørebane. Det bidrar også til økt sikkerhet når man svinger i et kryss, hvor systemet vurderer faren for en kollisjon med motgående trafikk eller kryssende fotgjengere og syklister NX er den første Lexus-modellen med en ny Nødstyreassistanse-funksjon. Hvis sjåføren gjør en manøver for å unngå en hindring – en fotgjenger eller et stillestående kjøretøy for eksempel – merkes det umiddelbart, og systemet gir automatisk styreassistanse samtidig som det holder bilen i kjørefeltet. Disse og andre forbedringer, sørger for en betydelig økning i evnen til å oppdage risiko.

Alle sikkerhetsassistansesystemene Euro NCAP testet, fikk den øverste klassifiseringen, «god», inkludert ytelsene til Pre-kollusjonssystemet, Kjørefeltsporingsassistansen, hastighetsassistanse/-begrenseren og føreroppmerksomhetsovervåkningen. NX oppfyller altså alle kriteriene i Euro NCAPs tester, men stopper ikke der. For eksempel har en Trygg-exit-assistanse, en verdensnyhet som lenker det sømløse elektriske e-Latch døråpningssystemet til Blindsonemonitoren; hvis monitoren oppdager trafikk som nærmer seg bakfra, vil systemet sørge for at dørene ikke kan åpnes og på den måten unngå kollisjonsfare. Lexus Safety System+ har også forbedret Adaptiv Cruisekontroll som reagerer raskere på kjøretøy som kommer inn i kjørefeltet og den følger også en mer naturlig linje gjennom svinger og justerer farten på en måte som føles mer naturlig.

Alle europeiske versjoner av NX er utstyrt med Lexus Safety System+ som standard. Eiere av utgaver i høyere utstyrsgrader kan imidlertid utstyre bilene sine med en utvidet sikkerhetspakke. Denne inkluderer kjørefeltskiftassistanse (LCA) som automatisk skifter kjørefelt når sjåføren bruker blinklysene på motorveien, og Varsling om kryssende trafikk foran bilen som bruker radarovervåkning for å oppdage og varsle sjåføren om trafikk fra sidene når man nærmere seg et kryss i lav fart.

NESTE HELELEKTRISKE LEXUS

HOLD DEG OPPDATERT PÅ RZ