1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Pre collision system with pedestrian detection
AKTIV STYREASSISTANSE

KOLLISJONSVERNSYSTEM MED FOTGJENGERGJENKJENNING

OG FRONT- OG SIDEKOLLISJONSVERN

Kollisjonsvernsystemet i LS er først ute i verden med mye teknologi. PCS inkluderer nå front- og sidekollisjonsvern for å hindre potensielle sammenstøt med objekter som nærmer seg diagonalt. Aktiv styreassistanse kan endre retning for å unngå en kollisjon. Med avansert fotgjengervarsling, som oppdager syklister på dagtid, er også medtrafikanter bedre beskyttet.

Kollisjonsvernsystemets sensorer bruker en milimeterbølgeradar, radar mot sidene foran, radar til sidene og et stereokamera for å sørge for at sjåføren holdes oppmerksom på hva som skjer rundt en. Hvis et kjøretøy oppdages og en kollisjon er sannsynlig vil sjåføren varsles med lyd- og lyssignaler, og systemet kan også bremse bilen.

Om systemet bedømmer at det ikke er tilstrekkelig å bare bremse for å unngå kollisjon, kan det også styre for å unnvike. Det aktive kollisjonsvernsystemet registrerer også fotgjengere og autovern, slik at bilen kan stoppes på en tryggest mulig måte.

Når en fotgjenger oppdages foran bilen vises en animasjon på bilens retning i forhold til fotgjengeren i bilens head-up display. En innovasjon som gir deg muligheten til å ligge et steg foran og slik unngå kollisjon.

Ikke la Lexus Safety System erstatte normal årvåkenhet under noen omstendigheter, og vennligst les instruksjonene før du benytter deg av systemet. Sjåføren er alltid ansvarlig for trygg ferdsel i trafikken.

MODELLER MED DENNE TEKNOLOGIEN

POST https://dxp-webcarconfig.lexus-europe.com/v1/model-filter-results/no/no?model=ls

Read timed out

NESTE HELELEKTRISKE LEXUS

HOLD DEG OPPDATERT PÅ RZ