1. Legal

JURIDISK

RETNINGSLINJER

Ved å bruke Lexus' nettsted, godtar du disse retningslinjene uten noen former for reservasjoner. Din tilgang til Lexus' nettsted er derfor underlagt disse retningslinjene, i tillegg til gjeldende lover og regler.

Copyright © Toyota Motor Europe («TME»)

INNHOLD

Lexus-nettstedet inneholder informasjon om Lexus-produkter og Lexus' ulike salgs- og markedsføringsprogrammer. Lexus-produktene som omtales på dette nettstedet er kun tilgjengelige for salg i Europa, og salgsprogrammene som beskrives på dette nettstedet gjelder bare i de landene som er nevnt særskilt i de enkelte programmene.

All informasjon på dette nettstedet er bare ment for informasjonsformål. Dette nettstedet skal ikke brukes, eller på annen måte fungere som en erstatning for informasjon som er tilgjengelig fra en autorisert Lexus-forhandler eller et autorisert Lexus-verksted.

Informasjonen er ment å være så fullstendig som mulig. TME forbeholder seg imidlertid retten til når som helst og uten varsel å foreta endringer når det gjelder modeller, utstyr, spesifikasjoner og tilgjengelighet.

PRISER PÅ LEXUS-PRODUKTER

Prisinformasjon som innhentes direkte eller indirekte fra Lexus' nettsted er kun til informasjon og innebærer ikke et tilbud om salg av Lexus-produkter. Prisene er veiledende og kan avvike fra faktiske priser hos en autorisert Lexus-forhandler. Kjøp av Lexus-produkter er underlagt vilkårene i de enkelte salgskontraktene.

DRIVSTOFFORBRUK OG CO2-UTSLIPP

Alle verdier for drivstofforbruk og CO2 som refereres på dette nettstedet er målt i kontrollerte omgivelser, i overensstemmelse med kravene i direktiv 80/1268/EEC inkl. tillegg, og på et grunnutstyrt produksjonseksemplar. Hvis du vil ha ytterligere informasjon om dette, eller hvis du er interessert i å kjøpe et grunnutstyrt produksjonseksemplar, kontakter du din lokale, autoriserte Lexus-forhandler. Drivstofforbruket og CO2-verdiene til bilen din kan avvike fra de målte verdiene. Kjøreatferd samt andre faktorer (som for eksempel veiforhold, trafikk, bilens tilstand, installert utstyr, belastning, antall passasjerer, …) spiller en rolle når en skal finne en bils drivstofforbruk og CO2-utslipp.

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER («COOKIES»)

TME bruker informasjonskapsler, slik at TME kan etterspore den banen du følger til Lexus-nettstedet. Dette gjør at TME enklere kan registrere brukeraktiviteten på Lexus-nettstedet, samt å evaluere og forbedre området, slik at du kan få enda mer glede og nytte av det. TME registrerer ikke informasjon om enkeltbrukere via denne teknologien, så informasjon om deg som individ blir ikke lagret eller brukt. Legg merke til at du kan stille inn nettleseren til å avvise informasjonskapsler eller varsle deg hvis informasjonskapsler sendes. På vår side om informasjonskapsler får du flere opplysninger om bruken av disse.

PERSONDATA/BRUKERINNDATA

Eventuelle personopplysninger som du oppgir til TME via Lexus-nettstedet vil bare bli brukt for å forbedre de tjenestene TME yter overfor deg. TME gjør alt for å sørge for at persondata innhentes, overføres og lagres i henhold til retningslinjene for slike data. TME vil ikke bruke dine persondata til å sende deg uønskede meldinger eller informasjon du ikke har bedt om, og TME vil heller ikke videreformidle eller selge slike data til tredjepart uten ditt samtykke.

Selv om TME ikke er forpliktet til å overvåke og/eller vurdere eventuelle inndata som registreres på Lexus-nettstedet og ikke påtar seg noe som helst ansvar i forbindelse med slike data, forbeholder TME seg retten til sporadisk kontroll av slike inndata og til å fjerne dem fra nettstedet uten begrunnelse.

INFORMASJON OM OPPHAVSRETT

Alt innholdet på dette nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett. Det er bare tillatt å bruke informasjon, tekst, bilder eller grafikk fra dette nettstedet for personlige, ikke-kommersielle formål, og det er ikke tillatt å reprodusere, endre, overføre, lisensiere eller publisere det, helt eller delvis, for noe som helst formål uten forutgående skriftlig tillatelse fra TME.

VAREMERKER

Alle varemerker, logoer og servicemerker som vises på dette nettstedet tilhører Toyota Motor Corporation of Japan, TME eller tredjepart. Det er ikke tillatt å bruke, laste ned, kopiere eller distribuere dette på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Toyota Motor Corporation, TME eller eventuell tredjepart.

HYPERKOBLINGER

Lexus' nettsted kan inneholde hyperkoblinger til andre Internett-områder som er fullstendig uavhengige av dette nettstedet. TME har ingen form for garantiansvar for noen som helst forhold når det gjelder informasjon på slike hyperkoblinger eller andre Internett-områder, og tilgang til nettsteder som er koblet til Lexus-nettstedet gis på eget ansvar.

INGEN FORM FOR GARANTI AV NØYAKTIGHET

Selv om TME gjør alt i sin makt for å sikre at all informasjon på dette nettstedet er nøyaktig, gis det ingen garanti for nøyaktighet, og TME fraskriver seg ethvert ansvar for informasjon på dette nettstedet når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet eller ekthet. Dette nettstedet og all informasjon og materiale som ligger her, tilbys deg «som det er» uten noen form for garanti, verken uttalt eller implisitt.

ANSVARSFRASKRIVELSE

TME fraskriver seg særskilt ethvert ansvar for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, etterfølgende eller særskilte skader som følger av eller på noen måte er knyttet til din tilgang til eller bruk av Lexus' nettsted, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelt tap eller skade som følger av virus som påvirker datautstyr eller din tiltro til informasjon innhentet via Lexus-nettstedet.

OPPDATERING AV RETNINGSLINJER

TME forbeholder seg retten til når som helst og etter behov å oppdatere disse retningslinjene, og du oppfordres herved til å besøke denne siden og gjøre deg kjent med innholdet fra tid til annen.

NESTE HELELEKTRISKE LEXUS

HOLD DEG OPPDATERT PÅ RZ