1. Legal
 2. WLTP

NY TESTPROSEDYRE FOR Å MÅLE FORBRUK OG UTSLIPP (WLTP)

Den nye testmetoden for drivstofføkonomi og utslipp.
Siden 1980-tallet har testing av nye bilers utslipp og drivstofføkonomi i Europa blitt utført med NEDC-syklusen (New European Driving Cycle). Fra 1. september 2017 er det innført en ny test, WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), for å gi både bilkjøperne og bileierne en mer realistisk forståelse av en bils ytelser.

NEDC TIL WLTP: HVA HAR ENDRET SEG?

På bakgrunn av fremskritt innen bilteknologi og endringer i kjøreforhold blir nå den nesten 40 år gamle NEDC-kjøresyklustesten erstattet. For å gi deg en mer nøyaktig måte å beregne og sammenligne en bils drivstofforbruk og utslipp på, introduserer WLTP-testen mer realistiske testforhold, slik at laboratoriemålingene gjenspeiler bilens ytelser på veien på en bedre måte.

DETTE KAN VI FORVENTE AV WLTP-TESTENE:

 • Testsyklus

  Dynamiske tester som er mer representative for virkelig kjøreatferd.

  Kjørefaser

  Flere dynamiske faser: 52 % bykjøring og 48 % landeveiskjøring.

  Gjennomsnitts- og maksimumshastighet

  Gjennomsnittshastigheten er 46,5 km/t (en økning på 12,5 km/t), mens topphastigheten er økt til 131 km/t.

  Girskifter

  Alle bilene har forskjellige, ikke faste, girskiftpunkter.

 • Syklustid

  Testen varer i 30 minutter, en økning på 10 minutter.

  Syklusdistanse

  23,25 kilometer, mer enn dobbelt så lang som den gamle distansen.

  Ekstrautstyr

  Ekstrautstyr (som påvirker CO2 og forbruk) er tatt med i betraktningen.

  Testtemperaturer

  Målingene tas nå ved 23 grader C (og CO2-verdier korrigert til 14 grader C) mot 20–30 grader C.

MER REALISTISKE UTSLIPPSTALL

Mellom september 2017 og september 2018 må alle nye biler overholde WLTP-testprosedyren (lette nyttekjøretøy vil følge ett år senere). For Lexus er RC F den første modellen som sertifiseres etter WLTP modellen, noe som skjer i fjerde kvartal 2017.

Hos Lexus hilser vi overgangen til WLTP velkommen, fordi kundene våre får et mer nøyaktig grunnlag for å beregne drivstofføkonomi og utslipp. Som ledere innen ren kjøring har vi tilbragt tiår med å utforske hvordan vi skal lage biler som er snillere mot miljøet, blant annet gjennom utvikling av en hybridteknologi som har bevist sin verdi når det gjelder å redusere drivhusgassutslipp, og som bidrar til et mer karbonfritt samfunn.

«HYBRID ER RYGGRADEN I VÅRT DRIVLINJEPROGRAM, OG DET VIL HJELPE OSS MED Å KUTTE KARBONUTSLIPPET FRA BILENE VÅRE MED 90 % I 2050 SAMMENLIGNET MED 2010.»

Dr. Johan Van Zyl, President og CEO for Toyota Motor Europe

HVERDAGSTESTER, REALISTISKE RESULTATER

De nye WLTP-testene vil sikre at laboratoriemålingene nå gjenspeiler de situasjonene du vil oppleve i hverdagen, på en bedre måte. Dette innebærer at drivstofforbruk og utslippsverdier for nye biler er mye mer representative for det du faktisk vil oppnå.

 

 • Nei, ditt faktiske forbruk vil være det samme, men det er sannsynlig at bilen din vil få høyere offisielle CO2-verdier og forbruksverdier på grunn av den strengere WLTP-testsyklusen . De faktiske tallene vil være nærmere det du vil oppleve selv.

  I likhet med NEDC er WLTP en laboratorietest. Da kjørestil og forhold varierer, kan det være noe variasjon mellom offisielle verdier og det en forbruker opplever.

  For en overgangsperiode (til slutten av 2020), vil NEDC-verdier fortsatt bli generert, parallelt med WLTP-verdier. Da den gamle NEDC-prosedyren ikke kan brukes lenger, krever forskriftene at WLTP CO2-verdier blir oversatt til NEDC-ekvivalente verdier ved hjelp av en «korrelasjons-prosedyre». Denne vil bli utført enten ved hjelp av et simuleringsverktøy utviklet av Europakommisjonen eller gjennom fysisk testing, som kan resultere i høyere NEDC CO2-verdier for bilen din, da det vil brukes en oppdatert versjon av NEDC (basert på WLTP).
 • Ja, WLTP brukes også til å måle stoffer som karbonmonoksid (CO), hydrokarboner (HC) og oksider av nitrogen (NOx) og partikler (PM/PN).

  WLTP-sertifisering vil bli obligatorisk for alle lette nyttekjøretøy (kategoriene N1 (ii), N1 (iii) og N2) fra 1. september 2019, ett år etter personbiler.
NESTE HELELEKTRISKE LEXUS

HOLD DEG OPPDATERT PÅ RZ