1. New Cars
  2. NX
  3. EV Capability
DEN NYE NX

BIDRAR TIL EN KARBONNØYTRAL VERDEN

Den store klimakrisen er en av de viktigste utfordringene vi står ovenfor, og dagens gjerninger har store konsekvenser for fremtiden. Les hvordan nye NX kan spille en positiv rolle for miljøet.

LEXUS NX

FORMER FREMTIDEN

Fra fabrikken til den åpne veien. Se hva Lexus gjør for å motvirke forurensing, og redusere karbonavtrykk.

LEXUS NX

Å TA ANSVAR

Lexus har innført langsiktige og ambisiøse mål til sin bærekraftsagenda. Den nye NX er tilgjengelig som plug-in hybrid, vanlig hybrid og med forbrenningsmotor. Modellen har blitt designet for å møte alle behov i tillegg til å bidra til en karbonnøytral hverdag.
LEXUS NX

REDUSERE UTSLIPP

NX Plug-in Hybrid utkonkurrerer de fleste med sin kombinasjon av ytelse og effektivitet. Som en leder i den mellomstore SUV-luksuskategorien har plug-in hybriden en termisk effektiv 2,5-liters rekkefirer motor, et høykapasitets Li-ion-batteri med høy ytelse og motorer foran og bak. CO2-utslippet er kun 20gr/km og drivstofforbruket er 0,9L/100km.
LEXUS NX

LIVSSYKLUS I FOKUS

Lexus reduserer sitt utslipp ved å ta hensyn til hele livssyklusen til nye NX: fra design til produksjon, og fra kjøring til resirkuleringsfasen. Vi jobber hardt for at hver modell skal levere på best mulig måte når det kommer til miljøet. For å sørge for dette, måler vi det samlede klimaavtrykket med detaljerte livssyklusvurderinger i henhold til ISO 14040/44.
LEXUS NX

OPTIMALISERING AV RESSURSER

NX er laget for å bruke lite råmaterialer, drivstoff og ha lite klimaavtrykk. Råmaterialene er begrenset, som betyr at vi aktivt og kontinuerlig jobber med å finne nye måter å implementere en effektiv ressursøkonomi. Ved å bruke store skreddere, kan stål og ikke-jernholdige metaller resirkuleres.
LEXUS NX

DET STARTER I FABRIKKEN

Anlegget vårt i Japan, Miyata, utvikler stadig mer miljøvennlige prosesser for å redusere CO2 utslippet. Et aktivt tiltak vi har gjennomført er å ta i bruk fornybar energi. Spesifikt solcellekraft, geotermisk energi og hydrogenenergi - som hjelper oss mot vårt nullutslippsmål. 

Lexus arbeider hardt for å minimere vannforbruket og forurensing. Avløpsvannet blir renset og er rent nok til at fisk trives i det.

LEXUS NX

RESPEKT FOR PLANETEN

Vår kontinuerlige miljøinnsats har vokst ut av en genuin respekt og bekymring for planeten vår. Miyata, anlegget hvor NX blir produsert, har fokus på miljøinnsats i området. I tillegg bidrar Lexus i det nasjonale skogprogrammet med frivillige som aktivt er engasjert i opprydningsarbeidet.