BEHANDLING AV DIN PERSONLIG DATA

Vi vil forsikre deg om at, etter at du har gitt ditt samtykke, vil kun et begrenset antall Toyota-enheter (som beskrevet nedenfor) sende deg markedsførings-kommunikasjon eller invitasjoner til å delta i undersøkelser, som valgt av deg. Ditt samtykke vil ikke bli brukt til utsendelse av spam eller overvelde deg med annen informasjon.

Vi vil også sikre at vi konsoliderer dine personlige data samlet gjennom denne aktiviteten med dine personlige data, som allerede ville være tilgjengelige for oss på en lovlig måte via andre kilder.

Vi vil beholde dine personlige data i 2 år fra dagen du samtykker og dataene vil deretter bli slettet ved utløpet av denne tidsperioden.

Vennligst noter at din personlige data vil i visse tilfeller være tilgjengelig for mottakere i land utenfor EØS, som assisterer oss med den tekniske prosesseringen av personlig data og kun i den forbindelse det er nødvendig med slik assistanse.