1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. RX awarded five star euro ncap rating
SIKKERHET

HELT NYE LEXUS RX MED FEM-STJERNERS SIKKERHET

  • Siste generasjon av Lexus Safety System + er standard, og tilbyr en imponerende rekke sikkerhets- og assistansefunksjoner.
  • Nye RX har blitt tildelt den øverste femstjerners rangeringen i den uavhengige Euro NCAP-sikkerhetstesten.
  • Solid konstruksjon og passive sikkerhetsfunksjoner gir utmerket beskyttelse om det skulle oppstå en kollisjon.
  • Teknologi utformet for å redusere byrden ved å kjøre og sjåførtretthet.
  • Den nye Sjåførovervåkningen sjekker kontinuerlig sjåførens årvåkenhet og kan trygt stoppe bilen hvis man ikke responderer på advarslene.

Lexus Safety System +

Hver gang du setter deg bak rattet, har nye Lexus RX din sikkerhet som førsteprioritet. Den overvåker kontinuerlig trafikken rundt deg og på veien foran deg, og er på vakt for potensielle ulykkesrisikoer. Når den oppdager en fare, vil den varsle deg og om nødvendig justere hastigheten, styringen og bremsingen for å hjelpe deg med å unngå en ulykke - eller gjøre konsekvensene mindre alvorlige hvis det skulle skje en kollisjon.

Rekkevidden og funksjonaliteten til sikkerhets- og førerstøttefunksjonene er større enn noensinne takket være den nyeste generasjonen av Lexus Safety System +, en pakke som leveres som standard på alle RX-modeller.

Euro NCAP

Kvaliteten på disse teknologiske fremskrittene har hjulpet nye RX med å sikre en fem-stjerners vurdering i den uavhengige sikkerhetstesten som gjennomføres av Euro NCAP. De virker i kombinasjon med den iboende styrken i bilens konstruksjon og dens evne til å beskytte sjåfør, passasjerer og fotgjengere skulle en ulykke inntreffe. Testresultatene viser 90% beskyttelse for voksne, 87% for barn, 89% for mye trafikanter og 91% for effekten av sikkerhetsteknologien.

Bilens Pre-kollisjonssystem (PCS) bruker nå en kombinasjon av radar og kamera for å dekke et større deteksjonsområde og gjenkjenne flere faretyper. Nå du for eksempel tar en sving til venstre eller høyre i et kryss, kan det oppdage risikoen for frontkollisjon med møtende trafikk og kryssende fotgjengere. Responstiden er  raskere og Nødstyringsassistanse (ESA) med aktiv støtte er introdusert. Sistnevnte gir umiddelbart gir styrings- og bremseassistanse for å hjelpe bilen med å holde seg stabil og innenfor kjørefeltet hvis du plutselig svinger for å unngå en hindring.

PCS kan oppdage plutselig, utilsiktet bruk av gasspedalen når du kjører i lav hastighet og hindre potensielt farlig akselerasjon. Blindsonemonitor (BSM) og Varsling om kryssende trafikk bak med auto-bremsing (RCTA) støtter trygg forbikjøring og manøvrering, mens Varsling om kryssende trafikk foran (FCTA), som er del av en alternativ utvidet sikkerhetspakke, varsler om nærliggende kjøretøy fra begge sider i kryss med dårlig sikt. Blindsonemonitor spiller også en rolle i Safe Exit Assistanse (SEA)-funksjonen for bilens e-Latch døråpningssystem, som forhindrer at dører åpnes ved et uhell i veibanen til kjøretøy som kommer bakfra.

Førerovervåkning

Det er helt naturlig at sjåfører blir slitne på lange reiser, noe som kan påvirke oppmerksomheten og reaksjonstiden deres. Lexus tar fatt på denne utfordringen med funksjoner som reduserer belastningen ved kjøring, samtidig som de følger med på sjåførens våkenhet. Driver Monitor bruker et kamera montert over rattet til å konstant sjekke tilstanden til sjåføren, og oppdager om de har mistet konsentrasjonen på grunn av tretthet eller sykdom.

Som den første i verden er monitoren koblet til bilens aktive sikkerhetssystemer: hvis sjåføren ikke responderer på varsler, vil den undertrykke akselerasjonen og kontrollert stanse kjøretøyet, samtidig som den aktiverer varsellysene.

Proaktiv Førerassistent

Proaktiv Førerassistent (PDA) aktiveres ved kjøring i lavere hastigheter. Den bruker bilens frontkamera til å oppdage farer, som for eksempel fotgjengere som er i ferd med å krysse veien eller som går langs veikanten, samt parkerte biler og syklister.

På lengre kjøreturer på motorveien sørger Dynamisk Radar Cruisekontroll (DRCC) for å holde trygg avstand til kjøretøyet foran, og reduserer RX sin hastighet - til den stopper om nødvendig. Systemet kan nå reagere på stemmekommandoer, og vil automatisk justere kjøretøyets hastighet når du nærmer deg en sving, for å sikre en jevn og stabil fremdrift. Systemet kan også justere hastigheten for å hindre at man passerer et kjøretøy på feil side på en flerfeltsvei.

Filholderassistanse (LKA) og Filskiftvarsling (LDA) hjelper begge med å holde bilen sentrert i kjørefeltet, mens Veiskiltassistanse (RSA) gjentar advarsler og kommandoskilt på hovedveiene i førerens multifunksjonsskjerm, med en kobling til DRCC for enkel justering når hastighetsgrensen endres. Nattkjøring er også gjort sikrere med automatisk justering av frontlyktene mellom nær- og fjernlys - Adaptive fjernlys (AHS) eller automatiske fjernlys (AHB) i henhold til modellspesifikasjonen.

Disse funksjonene gir en omfattende pakke - sammen med automatiske parkeringsfunksjoner - og ikke nok med det: trådløse programvareoppdateringer gjør det samtidig mulig å oppdatere og utvide systemene sømløst, uten behov for å ta bilen på verksted.