1. Discover Lexus
  2. Technology
  3. Pioneering Spirits

PIONERÅND

Lyden av rommet.

Lyd er, med all sin kompleksitet og skjønnhet, en viktig del av det daglige livet. For de som lar seg begeistre av god lyddesign finnes det ingenting som gleder mer enn opplevelsen av virkelig overlegen lyd. Et av disse menneskene er den nederlandske komponisten og teknologen Paul Oomen, som forteller at lyd alltid har vært hans "måte å fantasere på".

Barndommens oppdagelsesferder inn i lydenes verden ble starten på en livslang lidenskap, og Oomen har viet karrieren sin til å utforske de mange intrikate lagene i menneskers forhold til den verdenen av lyder de har rundt seg.

"[SOM BARN] NYNNET JEG MELODIER SOM DUKKET OPP SPONTANT. DETTE FREMKALTE EN VERDEN AV LYDER I FANTASIEN MIN SOM STRAKK SEG LANGT UTOVER SELVE MELODIEN," FORTELLER OOMEN.

Paul Oomen, komponist og teknolog

"Jeg lytter til det som skjer mellom lyden og rommet, og mellom lydene og kroppen min, forteller han." Jo bedre du blir til å skille ut resonansene og refleksjonene lyd skaper i et rom, jo mer innser du at lydene du oppfatter er fullstendig satt sammen av slike interaksjoner, som et resultat av bevegelsen med omgivelsene."

Oomen, som bor og jobber i Budapest der han i 2015 grunnla The Spatial Sound Institute, fokuserte i utgangspunktet på å skape lyddesign gjennom sine komposisjoner for teater og opera. I 2007 dreide imidlertid oppmerksomhetens hans mot utforsking av rom, lyd og oppfatning. I selskapet 4DSOUND har Oomen og hans team jobbet med å skape nærmere hundre romlige lydprosjekter til dags dato, og har utviklet en sterk interesse for å ytterlige forbedre lytteropplevelsen.

 

"Jo mer vi forbedrer lytteropplevelsen vår, jo mer romlig lytter vi," forklarer han. "En lytteropplevelse av høy kvalitet innebærer et lydanlegg som ikke selv tar oppmerksomhet, men retter oppmerksomheten mot omgivelsene slik at man opplever at lyden er en del av, og beveger seg i disse omgivelsene. Lydanlegget er bare et av elementene, mens rommets design, utførelsen på interiøret, de sosiale aspektene og ikke minst lydinnholdet - er elementer som må passe hverandre for å skape en fullendt opplevelse.

For Oomen avhenger opplevelsen vel så mye av lytterens aktive deltakelse som den gjør av kvaliteten på utstyret.

"Vi har fått så kort oppmerksomhetsspenn at det for mange krever stor innsats å bare skape plass i sinnet til å fokusere på noe som faktisk krever at man lytter," sier han. "Hvis vi ønsker bedre og eksperimentelt engasjerende lytteropplevelser, må vi starte med å fjerne støyet fra omgivelsene våre. Ellers vil vi rett og slett ikke høre noen ting."

Selv om Oomen har en stor lidenskap for musikk, har komponert siden ungdommen og daglig omgir seg med mange lag av flerdimensjonal lyd både på jobb og i privatlivet, innrømmer han at favorittlyden hans er lyden av fred og ro.

"Til daglig er det lyden av stillhet jeg oftest lengter etter å høre," innrømmer han. "Stillhet er selvfølgelig relativt, så i stedet for stillhet burde jeg kanskje si: mindre støy og mer romlighet, slik at jeg kan åpne sansene, puste og høre mer."

LYDEN AV SUKSESS

En overlegen lydopplevelse kan endre spillereglene. Fra høyttalernes plassering til kvaliteten på lyden, er alle aspekter ved lytteløsningene i Lexus' biler nøyaktig designet for å sikre en bedre og mer engasjerende lydopplevelse, hver eneste gang. Slik skapes det en ny kunstform av antikk tradisjon.