1. Legal
  2. Environment

LEXUS & MILJØET

360-GRADERS TILNÆRMING

LEXUS' MILJØBESTREBELSER HAR VOKST UT FRA EN GENUIN RESPEKT OG BEKYMRING FOR JORDENS MILJØ. JOBB DEG GJENNOM FEM-TRINNSPROSESSEN FOR Å LÆRE HVORDAN LEXUS REDUSERER SIN NEGATIVE PÅVIRKNING PÅ OMVERDENEN.

MÅL: NULLUTSLIPP

HOS LEXUS MENER VI AT DET ER VÅRT ANSVAR Å LEDE AN I BRANSJENS RESPONS PÅ MILJØUTFORDRINGEN.

Vi mener at miljøets bærekraft er den største enkeltutfordringen bransjen og samfunnet står overfor i dette århundret. Vår respons påvirker ikke bare produktene våre, men ethvert aspekt ved virksomheten vår og enhver person i den.

Vi ledes av en klar visjon om bærekraftig mobilitet, og vi:

  • Går foran med banebrytende miljøteknologier, som for eksempel hybrider
  • Reduserer miljøpåvirkningen til all vår virksomhet
  • Reduserer til et minimum de naturressursene vi benytter i produksjon og maksimerer resirkulering og gjenbruk
  • Arbeider med lokale myndigheter for å bedre miljøkvaliteten

 

Vi kaller dette vår 360° tilnærming til miljølederskap. Vi etterstreber nullutslipp, med null avfallsprodukter i hele virksomheten vår. Vi tror at dette er mulig, gitt tid og ferdigheter, og gjennom Kaizen (det japanske ordet for «kontinuerlig forbedring»). Vi tror at Lexus' vekst og suksess avhenger av det.

TRINN EN: PRODUKT- OG DESIGNUTVIKLING

FOR Å OPPNÅ LAVERE MILJØPÅVIRKNING, ER DET VIKTIG Å PLANLEGGE OG MÅLE FREMSKRITT. SÅ VI TAR I BRUK «LIVSSYKLUSTANKEGANG», EN OMFATTENDE PROSESS MED KONTINUERLIG FORBEDRING SOM OMFATTER ALLE RESSURSER SOM FORBRUKES, SAMT MILJØ- OG HELSEAVTRYKKET SOM ASSOSIERES MED PRODUKTENE VÅRE.

Vi er pionerer innen bruk av materialer med høy gjenbruksverdi, og vi utforsker og benytter deler som er lette å resirkulere og gjenvinne når de er utrangert. Selv de minst synlige delene i en Lexus er designet med dette i tankene: Resirkulerte støtfangere brukes allerede til å lage innredningen til bagasjerommet, mens resirkulert, oppmalt lyddempermateriale brukes til lydisolasjon bak dashbordet.

Materialene som brukes i dørene er fra stammen til kenaf – en plante i hibiscus-familien – i stedet for sponmaterialet som ble tidligere ble brukt.

Kenaf, som absorberer mellom to og fem ganger så mye CO2 som andre planter, blandes med kasserte støtfangere fra bilverksteder og brukes til å lage dørpaneler som er lettere, har bedre lyddemping og anvender materialer som ikke bidrar til utarming av skogene.

«VI HAR UTVIKLET PLAST SOM ER RESIRKULERBAR I DET UENDELIGE – DEN BRUKES I ALLE BILENE VÅRE OG ER NÅ TILGJENGELIG FOR ALLE BILPRODUSENTER.»

TRINN TO: PRODUKSJON

Hos Lexus mener vi at det er vårt ansvar å lede an i bransjens respons på miljøutfordringen. Vi mener at miljøets bærekraft er den største enkeltutfordringen bransjen og samfunnet står overfor i dette århundret. Vår respons påvirker ikke bare produktene våre, men ethvert aspekt ved virksomheten vår og enhver person i den.

Vi kaller dette vår 360° tilnærming til miljølederskap. Vi etterstreber nullutslipp, med null avfallsprodukter i hele virksomheten vår. Vi tror at dette er mulig, gitt tid og ferdigheter, og gjennom Kaizen (det japanske ordet for «kontinuerlig forbedring»). Vi tror at Lexus' vekst og suksess avhenger av det.

TRINN TRE: LOGISTIKK

Lexus' miljøtiltak strekker seg fra innhenting og transport av råmaterialer til behandling og montering av bildeler, og fra prosessene i utstillingslokalene våre til håndteringen av materialer fra utrangerte kjøretøy.

Vi har imidlertid klart å redusere vår logistikkvei med 4919 kilometer i året, noe som har muliggjort en besparelse på 1020 tonn CO2. Dette har vi oppnådd ved å planlegge våre transportruter nøye, og ved å doble belastningen per lastebil.

TRINN FIRE: RESIRKULERING AV UTRANGERTE KJØRETØY

DIREKTIVET FOR UTRANGERTE KJØRETØY HAR TIL HENSIKT Å HINDRE OG BEGRENSE AVFALL, FORBEDRE GJENBRUK, RESIRKULERING OG GJENOPPRETTING AV UTRANGERTE KJØRETØY.

Lexus støtter direktivets krav, og har som en del av gjennomføringen innført retningslinjer for gratis mottak av alle kvalifiserte Lexus-biler.

Vi har utnevnt Autogreen til vår tjenesteleverandør, og de skal håndtere vårt gratis mottaksprogram. De kan gi råd om hvorvidt bilen din er kvalifisert for gratis mottak, samt plasseringen av ditt nærmeste mottaksanlegg. Du får flere opplysninger på www.autogreen.eu

Hos Lexus arbeider vi på en global skala for å redusere påvirkningen virksomheten vår har på miljøet. Da vi skulle velge en samarbeidspartner for gjenbruk og resirkulering av utrangerte kjøretøy, var det viktig at de høyeste standarder ble fulgt, slik at Lexus-eierne får en ansvarlig, pålitelig og effektiv service når det gjelder den endelige avhendingen av bilene sine.

HÅNDTERING AV KJEMIKALIER

Lenge før europeisk lovgivning gjorde det til et krav, tok vi grep for å redusere påvirkningen vår på klimaet. Vi har redusert eller sluttet å anvende tungmetaller som bly, kadmium og kvikksølv, som kan forårsake langsiktige miljøskader hvis de ikke deponeres på en forsvarlig måte. Vi bruker blyfrie bildeler og anti-rust behandling og kvikksølvfrie lys og brytere. Vi unngår også bruk av løsemiddel og lakk som inneholder skadelige substanser.

Vi overholder REACH, den europeiske reguleringen for registrering, evaluering og autorisering av kjemikalier. Vi jobber også med våre forretningspartnere for å sikre at også de forstår sine plikter og sitt ansvar. REACH-aktiviteter inngår i alle deler av forretningsvirksomheten, inkludert produksjon, deler og tilleggsutstyr. Intensjonen er å bli verdensledende på trygge kjemikalier og andre kjemiske reguleringer.

*Med unntak av startbatterier, som notert i unntakene i appendiks II til Commission Directive 2000/53

Svært bekymringsverdige substanser(SVHCs) Informasjon

Artikkel 33 i REACH-reguleringen stadfester at kunder må informeres om forekomst av Svært bekymringsverdige substanser (SVHCs) i produktene våre. Du kan finne informasjon om ditt kjøretøy i listen under:

 

CT 200h PDF
ES PDF
GS PDF
IS PDF
LC PDF
LS PDF
NX PDF
RC PDF
RX PDF

NESTE HELELEKTRISKE LEXUS

HOLD DEG OPPDATERT PÅ RZ