1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Lexus parking assist

AVANSERT PARKERINGSASSISTANSE

Sikkerhetsmessig er parkering utfordrende. Mange kollisjoner forekommer i lave hastigheter under parkering. Lexus parkeringsstøtte er designet for å beskytte kjøretøyet og andre på veien ved å varsle deg om farer og gi deg muligheten til å reagere.

Lexus’ utvalg av parkeringsassistanse jobber sømløst for å tilby omfattende parkeringshjelp. Parkeringssensorer (PKSA) oppdager hindringer rundt bilen, varsler førere med lydsignal og gir intuitive indikasjoner på skjermen om hvor hindringen befinner seg.

For å gjøre deg oppmerksom på kjøretøy bak bilen, finnes det et system som varsler om kryssende trafikk med et lydsignal. Kjøretøyets plassering vil også bli indikert med en markering i det aktuelle sidespeilet og på skjermen i midtkonsollen.

Parkeringsstøtte med bremsing (PKSB) hjelper deg å stoppe dersom en kollisjon er nært forestående under parkering. Ved hjelp av sensorer oppdager systemet objekter rundt hele bilen.

Parkeringssensorene oppdager hindringer i omgivelsene. Nærmer du deg, blir du gjort oppmerksom med lys- og lydsignaler, samt at hindringens plassering indikeres på multiinformasjonsskjermen. Det samme gjelder dersom biler beveger seg bak bilen, da slår systemet som varsler om kryssende trafikk inn.

Våre nyeste modeller anvender også et kamera for å oppdage blant annet fotgjengere bak bilen. Du varsles med lyd- og lyssignal og med et bilde på multiinformasjonsskjermen. Er fotgjengeren innenfor en viss radius vil bilen også aktivere bremsene.

Ikke la Lexus Safety System erstatte normal årvåkenhet under noen omstendigheter, og vennligst les instruksjonene før du benytter deg av systemet. Sjåføren er alltid ansvarlig for trygg ferdsel i trafikken.

MODELLER MED DENNE TEKNOLOGIEN

UX
UX Premium
kr 456 900
RZ
RZ Comfort
kr 610 800

POST https://dxp-webcarconfig.lexus-europe.com/v1/model-filter-results/no/no?model=ls

NESTE HELELEKTRISKE LEXUS

HOLD DEG OPPDATERT PÅ RZ