Personvernerklæring og forespørsel om samtykke:

Basert på ditt samtykke som forespurt over, vil Toyota Norge AS, Svelvikveien 59, 3039 Drammen, samt Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, samle inn personopplysninger som ditt fornavn, etternavn og epostadresse. Dette vil bli delt med ulike Toyota-enheter (som beskrevet over) med det formål å sende deg ønsket markedskommunikasjon og spørreundersøkelser som beskrevet over. Du kan velge innenfor hvilke kategorier du ønsker å bli kontaktet og du kan når som helst...

trekke tilbake ditt samtykke, for en eller flere kategorier, ved å kontakte oss her.

Reglene over må leses sammen med vår personvernerklæring som du må ha lest og akseptert. Her beskriver vi hvordan vi behandler dine personlige data og hvilke rettigheter du har. Du har rett til å få vite hvilke personlige data vi har om deg, rett til å få gjort endringer, sletting og begrensning av hvordan vi behandler dine personlige data. Du har også rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til datatilsynet.

Vennligst følg linkene her.

Du vil finne ytterligere informasjon om behandlingen av dine personlige data her.

Personvernerklæring og forespørsel om samtykke:

Basert på ditt samtykke som forespurt over, vil Toyota Norge AS, Svelvikveien 59, 3039 Drammen, samt Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, samle inn personopplysninger som ditt fornavn, etternavn og epostadresse. Dette vil bli delt med ulike Toyota-enheter (som beskrevet over) med det formål å sende deg ønsket markedskommunikasjon og spørreundersøkelser som beskrevet over. Du kan velge innenfor hvilke kategorier du ønsker å bli kontaktet og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, for en eller flere kategorier, ved å kontakte oss her.

Reglene over må leses sammen med vår personvernerklæring som du må ha lest og akseptert. Her beskriver vi hvordan vi behandler dine personlige data og hvilke rettigheter du har. Du har rett til å få vite hvilke personlige data vi har om deg, rett til å få gjort endringer, sletting og begrensning av hvordan vi behandler dine personlige data. Du har også rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til datatilsynet.

Vennligst følg linkene her.

Du vil finne ytterligere informasjon om behandlingen av dine personlige data her.